У рамках Комплексного плану робіт УкрІНТЕІ на 2014 рік виконано науково-дослідну роботу 1.5.1 "Моніторинг законодавчої і нормативно-правової бази інноваційної діяльності в цілому і за стратегічними пріоритетними напрямами науково-технологічного розвитку та інноваційної діяльності" за ІI кв. 2014 року на базі нормативно - правової бази України.

Результати проведеного моніторингу свідчать, що у зазначеному періоді було прийнято законодавчі та підзаконні акти щодо регулювання інноваційної діяльності в цілому та за окремими стратегічними пріоритетними напрямами науково-технологічного розвитку та інноваційної діяльності в Україні, визначеними Законом України "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні":
- освоєння нових технологій транспортування енергії, впровадження енергоефективних, ресурсозберігаючих технологій, освоєння альтернативних джерел енергії (п. 1 стратегічних пріоритетних напрямів інноваційної діяльності в Україні);
- освоєння нових технологій високотехнологічного розвитку транспортної системи, ракетно-космічної галузі, авіа- і суднобудування, озброєння та військової техніки (п. 2 стратегічних пріоритетних напрямів інноваційної діяльності в Україні);
- широке застосування технологій більш чистого виробництва та охорони навколишнього природного середовища (п. 6 стратегічних пріоритетних напрямів інноваційної діяльності в Україні);
- розвиток сучасних інформаційних, комунікаційних технологій, робототехніки (п. 7 стратегічних пріоритетних напрямів інноваційної діяльності в Україні).

Перелік нормативно-правових актів щодо регулювання інноваційної діяльності, прийнятих у IІ кварталі 2014 року та за якими проведено моніторинг, містить закони України, укази Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, нормативно-правові акти центральних органів виконавчої влади і не є вичерпним.

Здійснено аналіз основних положень прийнятих нормативно-правових актів, результати якого свідчать, що серед прийнятих у ІI кварталі 2014 року нормативно-правових актів важливими та сприятливими для розвитку інноваційної діяльності є:
- Закон України "Про здійснення державних закупівель" від 10.04.2014 № 1197-VII;
- Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України" від 09.04.2014 № 1194-VII;
- Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік" від 27.03.2014 № 1165-VII;
- Закон України "Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні" від 27.03.2014 № 1166-VII (Із змінами, внесеними згідно із Законом № 1200-VII від 10.04.2014);
- Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України "Про інформацію" та Закону України "Про доступ до публічної інформації" від 27.03.2014 № 1170-VII;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 04.06.2014 № 165 "Деякі питання використання у 2014 році коштів щодо здійснення заходів у сфері енергоефективності та енергозбереження";
- Постанова Кабінету Міністрів України, Порядок від 21.05.2014 № 141 "Про затвердження Порядку використання у 2014 році коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України на 2013-2017 роки";
- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 № 477-р "Про присудження Премії Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій"

Остання продукція

Про форсайт