Етапи розвитку Форсайту

Можна виділити три етапи, на яких мета Форсайту змінювалась

Етапи розвитку Форсайту
Етап Назва Зміст
0 Підготовчий 60-і рр. ХХ в. Форсайт – один з інструментів оборонних досліджень США, Японії
1 Технологічний 80-і рр. ХХ в. Форсайт – засіб розробки перспектив науково-технічної сфери
2 Ринково-орієнтований 90-і рр. ХХ в. Форсайт – засіб оцінки соціальних і культурних наслідків появи і впровадження технологій
3 Соціально-економічний початок
ХХІ в.
Форсайт – засіб розв’язання та запобігання глобальних проблем голоду, безпеки, бідності й т.п.

Підготовчий етап, 60-і рр. ХХ в. - окремі методи Форсайту використовувалися в США, потім у Японії переважно для оборонних досліджень.

Перший етап - Технологічний Форсайт (Technology Foresight), коли програма застосовувалася для розробки перспектив науково-технічної сфери. Перша британська програма (1984) визначала технологічний Форсайт як систематичні засоби оцінки тих наукових і технологічних досягнень, які в довгостроковому плані могли б мати сильний вплив на економічний і соціальний розвиток.

Другий етап – ринково-орієнтований Форсайт, являє собою оцінку соціальних і культурних наслідків появи та впровадження технологій (наприклад, вплив мобільного зв'язку, автономного енергозабезпечення - на сімейні, політичні інститути, організацію праці й т.п.). З погляду використання маркетингу, він являє собою вироблення технологій, прикладне використання яких спрямоване на задоволення попиту в рамках тієї або іншої країни.

Третій етап – соціально-економічний Форсайт - зосередження на проблемах, які неможливо розв’язати, триваючих в за часі, коли технологічний прогноз прив’язується до варіантів розв’язання даної проблеми (проблема голоду, бідності, безпеки й т.п.). При переході до третього періоду Форсайт усе більшою мірою стає технологією переговорів еліт, створення конценсусу про майбутнє для всього суспільства.

Остання продукція

Про форсайт