Азіатський досвід проведення Форсайту

В останні 10-15 років у всіх розвинених країнах відбулася перебудова дисциплінарної структури науки: знизилася питома вага технічних знань, зросла частка комплексу “Наук про життя” – біології, генетики, всіх галузей медицини, а також біохімії, біофізики, тобто міждисциплінарних досліджень, що створило принципово нові області застосування.

Ключові напрямки сучасної науково-технічної революції – інформатика та електроніка, нові матеріали та біотехнології, машинний інтелект і робототехніка, генна інженерія та надпровідність, гнучке автоматизоване виробництво – ведуть не тільки до появи нових видів товарів та послуг, радикального перетворення технологічних процесів, але і формують новий технологічний спосіб виробництва. Він базується на електроніці, обчислювальній техніці, телекомунікаціях, маловідхідних і наукомістких виробництвах. Ядром виробництва є інформатизація суспільства, всіх сторін його життя та трудової діяльності на базі телекомунікацій, інформаційних комп'ютерних мереж з використанням космічних засобів зв'язку і волоконно-оптичних кабелів, факсимільних апаратів, електронної пошти, стільникового зв'язку. За допомогою засобів мультимедіа (синтезу комп'ютерів, аудіо- і відеотехніки), комп'ютерної графіки створюється віртуальний світ, віртуальна реальність, де для людини відкривається широка дорога для творчості, швидкого освоєння та відновлення знань. Розглянуті тенденції світового науково-технічного розвитку Японія й Китаю ураховують при формуванні свого переліку пріоритетів.

Державні пріоритети розвитку Японії й Китаю
Напрямки розвитку Японія Китай
Інформаційні й телекомунікаційні технології + +
Біотехнології, наука «живих систем» + +
Охорона здоров'я й харчування + +
Електроніка + +
Енергетика + +
Нанотехнології + +
Нові матеріали + +
Оптичні технології + +
Виробничі системи + +
Транспортні технології, логістика - -
Космос і авіація + -
Оборонний комплекс - -
Обслуговування + -
Житлове будівництво + +
Екологія + +

Критерії відбору пріоритетів переслідують соціально-економічні цілі країн, і в цілому схожі, у Японії та Китаї вони визначені більш конкретно та мають яскраво виражену соціальну, маркетингову спрямованість (табл. 5).

Критерії відбору пріоритетних напрямків розвитку
Японія Китай
  • Висока додаткова вартість
  • Наявність попиту
  • Міжнародна конкурентоздатність
  • Підвищення життєвого рівня
  • Економічна доцільність
  • Значення для індустрії високих технологій
  • Значення для традиційної промисловості
  • Внесок у захист навколишнього середовища
  • Підвищення якості життя
  • Міжнародна конкурентноздатність

Остання продукція

Про форсайт