Публікації

Результати проведених УкрІНТЕІ наукових досліджень за пріоритетними напрямами інноваційної діяльності опубліковано у фахових виданнях

2015 рік

 1. Ямчук А.В. Инновационные процессы на Украине: НИОКР в медицине / А.В. Ямчук, А.Л. Кушнир, Г.П. Задорожняя // Инновационные процессы в сообществе МЦНТИ.- 2015. С.107-135.
 2. Ямчук А.В. Анализ состояния приоритета инновационной деятельности "Развитие современных ИКТ, робототехники" в Украине. / А.В. Ямчук, О.Ф. Паладченко // «Известия Национальной Академии Наук Азербайджана. Серия «Наука и Инновация». – Баку, 2015. – № 1.
 3. Кваша Т.К. Наукометрический анализ диссертаций, выполненных в Украине по агроэкологии / Г.П. Задорожняя, Е.Ф. Паладченко, А.В. Новицкая, Э.И. Пищаль // Научно-технический журнал «Новости науки Казахстана».-2015.- № 3.
 4. Кваша Т.К. Інноваційний потенціал пріоритетного напряму інноваційної діяльності "Розвиток сучасних інформаційних, комунікаційних технологій, робототехніки" / Т.К. Кваша, О.Ф. Паладченко, Г.П. Задорожня, Г.В. Новіцька, Г.Г. Обвінцева // Проблеми науки. К. - 2015. - №3 (171). - С. 15-26.
 5. Кваша Т.К. Моніторинг реалізації пріоритетів інноваційної діяльності в Україні. / Т.К. Кваша, О.Ф. Паладченко // Технологічний аудит та резерви виробництва. - Харків, - 2015.- №4/5 (24). – С. 84-88
 6. Задорожня Г.П. Наукове забезпечення сільського господарства в Україні // Г.П. Задорожня, О.Ф. Паладченко, Г.В. Новіцька // Вісник аграрної науки. - К., - 2015.- № 2.- С. 74 - 77.
 7. Паладченко О.Ф. Бюджетне фінансування інноваційної діяльності за стратегічним пріоритетним напрямом "Освоєння нових технологій транспортування енергії, впровадження енергоефективних, ресурсозберігаючих технологій, освоєння альтернативних джерел енергії". / О.Ф. Паладченко // YIII Міжнародна науково-практична конференція / 2- 3 квітня 2015, м. Львів. // НЕТРАДИЦІЙНІ І ПОНОВЛЮВАНІ ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ ЯК АЛЬТЕРНАТИВНІ ПЕРВИННИМ ДЖЕРЕЛАМ ЕНЕРГІЇ В РЕГІОНІ / Збірник наукових праць. Львів. – 2015. С..37-41
 8. Паладченко О.Ф. Нормативно-правове забезпечення стратегічного пріоритетного напряму інноваційної діяльності "Освоєння нових технологій транспортування енергії, впровадження енергоефективних, ресурсозберігаючих технологій, освоєння альтернативних джерел енергії" / О.Ф. Паладченко, О.В. Прудка. // YIII Міжнародна науково-практична конференція / 2-3 квітня 2015, м. Львів. // НЕТРАДИЦІЙНІ І ПОНОВЛЮВАНІ ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ ЯК АЛЬТЕРНАТИВНІ ПЕРВИННИМ ДЖЕРЕЛАМ ЕНЕРГІЇ В РЕГІОНІ / Збірник наукових праць. Львів. – 2015. С. 267-272
 9. Задорожня Г.П. Наукові дослідження питань енергозбереження на основі моніторингу захищених дисертацій за 2000-2014 роки / Г.П. Задорожня., Г.В. Новіцька // YIII Міжнародна науково-практична конференція / 2-3 квітня 2015, м. Львів. // НЕТРАДИЦІЙНІ І ПОНОВЛЮВАНІ ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ ЯК АЛЬТЕРНАТИВНІ ПЕРВИННИМ ДЖЕРЕЛАМ ЕНЕРГІЇ В РЕГІОНІ / Збірник наукових праць. Львів. – 2015. С. 217-218
 10. Паладченко О.Ф. Бюджетне фінансування середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності загальнодержавного рівня за стратегічним пріоритетом "Широке застосування технологій більш чистого виробництва та охорони навколишнього природного середовища". О.Ф. Паладченко // XIV Міжнародна науково-практична конференція / 28–29 травня 2015, м. Львів / РЕСУРСИ ПРИРОДНИХ ВОД КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ / Проблеми охорони та раціонального використання / Збірник наукових статей. Львів. - 2015. С. 169-172
 11. Паладченко О.Ф. Нормативно-правове забезпечення стратегічного пріоритетного напряму інноваційної діяльності "Широке застосування технологій більш чистого виробництва та охорони навколишнього природного середовища" / О.Ф. Паладченко, О.В. Прудка // XIV Міжнародна науково-практична конференція / 28–29 травня 2015, м. Львів / РЕСУРСИ ПРИРОДНИХ ВОД КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ / Проблеми охорони та раціонального використання / Збірник наукових статей. Львів. - 2015. С.. 172-177.

Перелік публікацій за результатами науково-дослідної роботи, проведеної УкрІНТЕІ за стратегічними пріоритетними напрямами інноваційної діяльності

2013 рік

 1. Кваша Т.К. Відновлювальна енергетика – шлях до розбудови "зеленої" економіки / Т.К. Кваша // Матеріали сьомої Міжнародної науково-практичної конференції "Нетрадиційні і поновлювані джерела енергії як альтернативні первинним джерелам енергії в регіоні". – Львів, 2013. – С. 11-15.
 2. Паладченко О.Ф. Використання інформаційно-комунікаційних технологій в енергозбереженні – ключовому напрямі "зеленого" зростання: світовий досвід та перспективи розвитку / О.Ф. Паладченко, Г.П. Задорожня, А.В. Новіцька // Матеріали сьомої Міжнародної науково-практичної конференції "Нетрадиційні і поновлювані джерела енергії як альтернативні первинним джерелам енергії в регіоні". – Львів, 2013. – С. 16-19.
 3. Кваша Т.К. Сучасний стан електронного урядування в Україні та шляхи його розвитку / Т.К. Кваша, О.Ф. Паладченко, Г.П. Задорожня // Матеріали 2-го Міжнародного соціально-економічного Форуму "Інформаційне суспільство і влада". - Кіровоград, 2013. - С. 14-16.
 4. Карлюк Г.В. Технологічні платформи в Україні як інструмент забезпечення економічного зростання / Г.В. Карлюк // Матеріали VІ Міжнародного бізнес-форуму "Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні" (Київ, 22 березня 2013 р.). – К: Київський національний торговельно-економічний університет, 2013. – С.99-100.
 5. А. Ямчук "Проблемы агропромышленного комплекса Украины и инновационные пути их решения" / А. Ямчук, Н. Бойко, А. Кушнир, Г. Задорожняя // Инновационные процессы в сообществе МЦНТИ. Проблемы агропромышленного комплекса (АПК) в странах сообщества МЦНТИ и инновационные пути их решения. - М.: МЦНТИ, 2013.

 

2012 рік

 1. Нанотехнології у ХХІ столітті: стратегічні пріоритети та ринкові підходи до впровадження: монографія. / Г.О. Андрощук, А.В. Ямчук, Н.В. Березняк та ін. – К.: УкрІНТЕІ, 2011. – 275 с.
 2. Науково-технічна діяльність: потенціал, результативність, проблеми комерціалізації результатів наукових досліджень: монографія / Т.В Писаренко, Т.К. Куранда, В.М. Євтушенко, Н.І. Вавіліна, Т.О. Іващенко, В.М. Куранда. – К.: УкрІНТЕІ, 2011. – 224 с.
 3. Інноваційна та науково-технічна сфера: монографія / Б.В. Гриньов, Д.В. Чеберкус, В.С. Шовкалюк, А.В. Ямчук, Т.В. Писаренко, Т.К. Куранда, Т.К. Кваша. – К.: НТУУ "КПІ" ВПІ ВПК "ПОЛІТЕХНІКА", 2012. – 88 с.
 4. Взаємний вплив економіки та природного середовища в сучасному світі: політика, стратегії, технології: монографія / Л.А. Мусіна, А.В. Ямчук, Т.К. Кваша. – К.: УкрІНТЕІ, 2012. - 260 с.
 5. Наука України: науковий потенціал, фінансове забезпечення, результативність, реалізація пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки: монографія / А.В. Ямчук, Т.В. Писаренко, Д.В. Чеберкус, Т.К. Куранда, В.М. Євтушенко, Н.І. Вавіліна, О.П. Кочеткова, В.М. Куранда / За ред. Т.В. Писаренко. – К.: УкрІНТЕІ, 2012. – 240 с.
 6. Стан науково-технічного потенціалу і перспективи розвитку біотехнології в Україні / О.П. Кочеткова, Г.П. Задорожня // Науково-технічна інформація. – 2011. – № 1 (47). – С. 3-7.
 7. Виявлення перспективних напрямів розвитку новітніх технологій на основі експертних оцінок, аналізу дисертаційних робіт та наукових досліджень / О.П. Кочеткова, Г.П. Задорожня, О.Ф. Паладченко, Г.В. Новіцька // Науково-технічна інформація. – 2011. – № 3.
 8. Цільові програми в системі державного управління науково-технологічним розвитком / Т.К. Куранда, Н.І. Вавіліна // Науково-технічна інформація. – 2011. – № 2. – С. 12-17.
 9. Технологічний аудит як метод оцінювання інноваційної спрямованості наукових досліджень і розробок / В.М. Колодяжний, Т.К. Куранда, В.М. Євтушенко, М.О. Цибинога // Науково-технічна інформація. – 2011. – № 3. – С.9-14.
 10. Діяльність інформаційно-аналітичних служб для супроводження комерціалізації результатів науково-технічної та інноваційної діяльності / Н.В. Березняк, Т.К. Кваша, Г.В. Новіцька // Науково-технічна інформація. – 2011. – № 4. – С. 3-7.
 11. Науково-технічний потенціал у секторі ІКТ та його роль у сучасному розвитку світової та вітчизняної економіки / Т.К. Кваша, О.П. Кочеткова, Г.П. Задорожня, О.Ф. Паладченко, Г.В. Новіцька // Науково-технічна інформація. – 2012. - № 1. - С. 3-9.
 12. Досвід розбудови інформаційної інфраструктури інноваційної сфери у США / Н.В. Березняк, Т.К. Кваша, Г.В. Новіцька // Науково-технічна інформація. – 2012. - № 2. – С. 14-19.
 13. Інноваційний потенціал освіти України: стан, проблеми використання порівняно зі світовою практикою / Т.В. Писаренко, Т.К. Куранда, Н.І. Вавіліна // Науково-технічна інформація. – 2012. – № 1. – С. 9-16.
 14. Упровадження науково-технічної продукції, створеної за рахунок коштів державного бюджету України / Т.В. Писаренко, Т.К. Куранда, В.М. Євтушенко, Н.І. Вавіліна // Науково-технічна інформація. – 2012. – № 2. – С.3-14.
 15. Деякі питання розбудови інформаційної інфраструктури науково-технічної та інноваційної діяльності в Україні / Н.В. Березняк, Т.К. Кваша, Г.В. Новіцька // Науково-технічна інформація. – 2012. - № 4.
 16. Галузь зв'язку - пріоритетний напрям інноваційного розвитку України / О.П. Кочеткова, Г.П. Задорожня, О.Ф. Паладченко // Науково-технічна інформація. - 2012. - № 3. - С. 19-23.
 17. Конкурентоспроможність України у міжнародних рейтингах / Т.К. Кваша, О.П. Кочеткова, Г.П. Задорожня, О.Ф. Паладченко // Проблеми науки. – 2012. - № 9. - С. 9-14.
 18. Економічна свобода України у міжнародних рейтингах / Г.П. Задорожня, О.П. Кочеткова, О.Ф. Паладченко // Проблеми науки. – 2012. - № 8. - С. 8-12.
 19. Науково-технічний потенціал у секторі ІКТ та його роль у сучасному розвитку світової та вітчизняної економіки / Т.К. Кваша, О.П. Кочеткова, Г.П. Задорожня, О.Ф. Паладченко, Г.В. Новіцька // Науково-технічна інформація. - 2012. - № 1. - С. 3-9.
 20. Форми і методи інформаційного забезпечення процесу комерціалізації результатів наукових досліджень і розробок / Т.К. Кваша, В.В. Литвинова, В.І. Поліщук, Б.О. Грабовський // Науково-технічна інформація. - 2012. - № 3. - С. 9-13.
 21. Приоритетные направления научных исследований в Украине (по результатам стратегических маркетинговых исследований) / Т.К. Кваша, Е.П. Кочеткова, Г.П. Задорожняя, Е.Ф. Паладченко // Инновационные процессы в сообществе МЦНТИ. Проблемы современного прикладного материаловедения. - М.: МЦНТИ, 2012. - С. 99-123.
 22. Прогнозні світові тенденції розвитку відновлювальних джерел енергії / Т.К. Кваша, А.В. Ямчук // Матеріали третьої Міжнародної науково-практичної конференції "Нетрадиційні і поновлювані джерела енергії як альтернативні первинним джерелам енергії в регіоні". – Львів: ЛвЦНТЕІ, 2011. – С. 14-18.
 23. Проведение Форсайта и трансфера технологий в Украине / Т.К. Кваша, А.Л. Кушнир // Материалы V Международного Форума "От науки к бизнесу "Современные подходы взаимодействия ВУЗов с наукоемким бізнесом" – СПб: Изд-во ISBN. – 2011.– С. 110-113.
 24. Післякризовий стан науково-технологічної сфери України / Т.К. Кваша // Матеріали Міжнародного симпозіуму "Інноваційна політика та законодавство в Європейському Союзі та Україні: формування, досвід, напрями наближення", м. Київ, 2-3 червня 2011 р. – К.: Фенікс, 2011.– С. 248-250.
 25. Нанотехнології та нанодослідження в Україні та інших країнах світу / Т.К. Кваша // Трансфер технологій та інновації: бізнес, влада, регіони: Матеріали V Міжнародного Форуму 15-16 грудня (2011 року). – К., 2011. – С. 92-93.
 26. Створення та використання передових виробничих технологій в Україні / Т.К. Кваша, В.В. Литвинова, В.М. Волинець // Матеріали III Міжнародного форуму "Проблеми розвитку інформаційного суспільства" (20-23 листопада 2012 р.). - Ч. І. – К.: УкрІНТЕІ, Асоціація  "Інформатіо-Консорціум", 2012.
 27. Світовий ринок інформаційних послуг: структура та наповнення / Н.В. Березняк, Г.В. Новіцька // ІІІ Міжнародний Форум "Проблеми розвитку інформаційного суспільства" (20-23 листопада 2012 р.): // Матеріали III Міжнародного форуму "Проблеми розвитку інформаційного суспільства" (20-23 листопада 2012 р.). - Ч. ІІ. – К.: УкрІНТЕІ, Асоціація "Інформатіо-Консорціум", 2012. – С. 8-11.
 28. Науково-технологічний потенціал – визначальний фактор інноваційного розвитку України" / Г.П. Задорожня, О.Ф. Паладченко // Матеріали III Міжнародного форуму "Проблеми розвитку інформаційного суспільства" (20-23 листопада 2012 р.). - Ч. ІІ. – К.: УкрІНТЕІ, Асоціація  "Інформатіо-Консорціум", 2012. – С. 70-77.
 29. Рівень розвитку інновацій в Україні за даними міжнародних рейтингів / Л.В. Лях // Матеріали III Міжнародного форуму "Проблеми розвитку інформаційного суспільства" (20-23 листопада 2012 р.). - Ч. ІІ. – К.: УкрІНТЕІ, Асоціація "Інформатіо-Консорціум", 2012. – С. 154-160.
 30. Развитие электронного правительства Украины на фоне мировых тенденций" / Е.П. Кочеткова, Г.П. Задорожняя, Е.Ф. Паладченко // Матеріали III Міжнародного форуму "Проблеми розвитку інформаційного суспільства" (20-23 листопада 2012 р.). - Ч. І. – К.: УкрІНТЕІ, Асоціація "Інформатіо-Консорціум", 2012. – С. 90-96.
 31. Технологічні платформи як інструмент науково-технічної та інноваційної політики / Г.В. Карлюк // Матеріали III Міжнародного форуму "Проблеми розвитку інформаційного суспільства" (20-23 листопада 2012 р.). - Ч. І. – К.: УкрІНТЕІ, Асоціація "Інформатіо-Консорціум", 2012. - С. 81-86.
 32. Перспективи розвитку НДР в Україні / О.П. Кочеткова, Г.П. Задорожня, Г.В. Новіцька, О.Ф. Паладченко // VI Міжнародна науково-практична конференція: Нетрадиційні і поновлювальні джерела енергії як альтернативні первинним джерелам енергії в регіоні. Львів, 7-8 квітня 2011 р. – Львів, 2011.
 33. Світові тенденції розвитку нових нетрадиційних і поновлюваних джерел енергії / О.П. Кочеткова, Г.П. Задорожня, О.Ф. Паладченко // I Міжнародна науково-практична конференція: Біоенергетика: вирощування біоенергетичних культур, виробництво та використання біопалива, Київ, 25-26 жовтня 2011 р. – К., 2011.
 34. Пріоритетні напрями науково-технологічного розвитку України та провідних країн світу / Л.В. Лях // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих учених "Актуальні проблеми використання економічного потенціалу: держава, регіон, підприємство" (м. Бердянськ, 1-2 березня 2012 р.) / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту, Бердянський університет менеджменту. – Донецьк : Юго-Восток, 2012. – С. 183-185.
 35. Формування технологічних платформ в Україні: використання досвіду ЄС та Росії / Г.В. Карлюк, Л.В. Лях // Матеріали V Міжнародного бізнес-форуму "Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні" (м. Київ, 22 березня 2012 р.). – К: Київський національний торговельно-економічний університет, 2012. – С. 130-131.
 36. Карпенко С.В., Земцева В.М., Шрамко Л.М. Стандартизація в сфері інформації: проблеми та шляхи розвитку // Матеріали III Міжнародного форуму "Проблеми розвитку інформаційного суспільства" (20-23 листопада 2012 р.). - Ч. І. – К.: УкрІНТЕІ, Асоціація "Інформатіо-Консорціум", 2012. – С. 65-75.
 37. Фінансові аспекти міжнародного співробітництва в науково-технічній сфері / Г.В. Карлюк // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих учених "Актуальні проблеми використання економічного потенціалу: держава, регіон, підприємство" (Бердянськ, 1-2 березня 2012 р.) / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту, Бердянський університет менеджменту. – Донецьк: Юго-Восток, 2012. – С. 177-178.
 38. Використання європейського досвіду створення технологічних платформ як нового інструменту сприяння інноваційному розвитку України / Г.В. Карлюк, Л.В. Лях // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: "Модели устойчивого развития социально-экономических систем: экономико-правовые, социально-политические, исторические и философские аспекты" (м. Бердянськ, 4-5 грудня 2012 р.). Бердянський університет менеджменту. – Донецьк: Юго-Восток, 2012.
 39. Моніторинг результативності науково-технічної та інноваційної діяльності як основа прогнозування інноваційного розвитку/ Т.В. Писаренко, Т.К. Куранда, Т.К. Кваша // Матеріали III Міжнародного форуму "Проблеми розвитку інформаційного суспільства" (20-23 листопада 2012 р.). – Ч. 2. – К.: УкрІНТЕІ, 2012. – С.183-190.
 40. Досвід провідних ІТ-компаній світу щодо вирішення екологічних проблем / Н.І. Муратова, О.П. Кочеткова // Матеріали III Міжнародного форуму "Проблеми розвитку інформаційного суспільства" (20-23 листопада 2012 р.). – Ч. 1. – К.: УкрІНТЕІ, 2012. – С. 123-126.
 41. Развитие электронного правительства Украины на фоне мировых тенденций / Е.П. Кочеткова, Г.П. Задорожняя, Е.Ф. Паладченко // Матеріали III Міжнародного форуму "Проблеми розвитку інформаційного суспільства" (20-23 листопада 2012 р.). – Ч. 1. – К.: УкрІНТЕІ, 2012. – С. 90-96.
 42. Стан інноваційної сфери України / Т.К. Кваша // Регіональна інноваційна стратегія та сталий економічний розвиток: Матеріали Круглого столу. – К.: Держінформнауки, 2012. – С. 102-117.
 43. Научные исследования и имеющиеся технологи в сфере нано в Украине / Т.К. Кваша // Материалы VІ Международного Форума От науки к бизнесу "КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ НАУКОЕМКИХ ТЕХНОЛОГИЙ: ОПЫТ РЕГИОНОВ, РОЛЬ ВУЗОВ" / Т.К. Кваша // СПб: Изд-во ISBN, 2012. – 326 с.
 44. Інструментарій планування розвитку екологічно чистих технологій: міжнародна практика та пропозиції щодо її застосування в Україні / Т.К. Кваша // Матеріали Круглого столу "Інновації та створення зеленої економіки" (2 листопада 2012 р., м. Київ). – К.: Держінформнауки, 2012. – С. 126-134.
 45. Інформаційне забезпечення процесу комерціалізації результатів наукових досліджень і розробок / Т.К. Кваша // Матеріали Міжнародного наукового конгресу "інформаційне суспільство в Україні", 25-26 жовтня 2012 р. – К.: Держінформнауки, 2012. – С. 64-68.
 46. Визначення глобальних тенденцій світової науки і технологій у сфері "зеленого" зростання і сталого розвитку з використанням методології Форсайту / Т.К. Кваша // Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Інформація, аналіз, прогноз – стратегічні важелі ефективного державного управління", яка відбулася в рамках ІІІ Міжнародного Форуму "Проблеми розвитку інформаційного суспільства" (20-23 листопада 2012 р., м. Київ, УкрІНТЕІ). Т. 2. – К.: УкрІНТЕІ, 2012. – С. 91-98.
 47. Мониторинг результативности инновационной деятельности и трансфера технологий: состояние и проблемы / Т.В. Писаренко, Т.К. Кваша // Матеріали VІ Міжнародного форуму "Трансфер технологій та інновації: інноваційний розвиток та модернізація економіки України" (20-21 грудня 2012 р., м. Київ), 2012. 

 

Остання продукція

Про форсайт