Висновок Координаційної ради Державної програми прогнозування науково-технологічного розвитку на 2008-2012 роки за напрямом "Інформаційно-комунікаційні технології"

На виконання Державної програми прогнозування науково-технологічного розвитку на 2008-2012 роки та Порядку проведення прогнозно-аналітичних досліджень науково-технологічного розвитку в рамках зазначеної програми протягом 2011 року УкрІНТЕІ були проведені стратегічні маркетингові дослідження на основі експертного опитування за пріоритетним напрямом “Інформаційно-комунікаційні технології”.

На основі зазначених маркетингових досліджень відібрано 16 інноваційних технологій за напрямом "Інформаційно-комунікаційні технології", опис та паспорти яких були проаналізовані членами Координаційної ради з науки та інновацій за напрямом 01 “Інформаційні та комунікаційні технології”. Після проведення членами секції експертизи відібраних технологій було сформовано остаточний Перелік критичних технологій

Перелік критичних технологій
Технологія Продукція
1 Новітні розділи грід-технологій та клауд-комп’ютингу (cloud computing) Нові високоефективні методи наукових досліджень на основі комп’ютерних технологій в різних галузях науки , нові методи інженерних розрахунків, нові методи обробки медичної інформації, нові можливості телемедецини, тощо
2 Комбінація технологій розподілених систем, штучного інтелекту, семантичного Web та семантичного Grid Інтелектуальні Web і Grid застосування для рішення інформаційних та обчислювальних задач
3 Технології розвитку інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури України Національний центр оперативно-технічного управління телекомунікаційними мережами. Програмно-алгоритмічне забезпечення комутаційних систем інформаційно-телекомунікаційних мереж, пограничного обладнання. Програмно-алгоритмічне забезпечення обладнання телекомунікаційних мереж, корпоративних і відомчих мереж. Програмно-апаратні комплекси мереж NGN
4 Технологія візуального технологічного програмування TVP-1 Технологія візуального технологічного програмування TVP-1
5 Технології віддаленого проектування/ Технології паралельного моделювання і оптимізації Надання послуг з віддаленого проектування. Паралельні методи та алгоритми моделювання
6 Інформаційні трансформерні технології в робототехніці Екзоскелетон та інші пристрої-трансформери
7 Нові паралельні алгоритми та чисельні методи, нова система організації засобів моделювання Розподілене паралельне моделююче середовище (РПМС). Повнофункціональне програмне забезпечення моделювання.
8 Технологія ситуаційного управління при прийнятті управлінських рішень Ситуаційні центри (СЦ) – системи підтримки прийняття рішень
9 Технологія підтримки прийняття стратегічних рішень Комп’ютерна система підтримки прийняття стратегічних рішень
10 Мікростільникова розподілена мережа міліметрового діапазону хвиль із залученням багатоантенної схеми МІМО Телекомунікаційна система широкосмугового радіодоступу високої пропускної здатності
11 Інформаційні трансформерні технології, в т .ч. для систем таймерного кодування Нові апаратні та програмні методи і засоби
12 Технологія виготовлення оптичних носіїв для довготермінового зберігання інформації Оптичні носії для довготермінового зберігання інформації
13 Суперкомп’ютерні технології для розв’язання задач в області економіки, управління складних об’єктів екології, біології та медицини, обороноздатності країни Підвищення ефективності розв’язання конкретних задач в зазначених галузях
14 Інформаційна технологія прийняття рішень при діагностуванні захворювань Програмні комплекси
15 Радіотехнологія MITRIS + WiMAX Мультисервісний радіодоступ
16 Технології тривимірного реалістичного інтелектуального моделювання складних техногенних систем, інтегровані з методами та засобами неогеографії та ноогеографії Гнучкі моделі промислових об’ектів (таких, наприклад, як вугільні шахти) та інфраструктури сучасних міст. інтегровані з сервісами сучасних картографічних систем, які реалізують принципи неогеографії та ноогеографії


Повний перелік Інформаційно-комунікативних технологій, які надані експертами України

Повний перелік Інформаційно-комунікативних технологій, які надані експертами України

Остання продукція

Про форсайт