Наука технології інновації №2-2017

English Version ENG

ЗМІСТ


Проблеми науково-технічної діяльності

Пархоменко О.В., Пархоменко В.Д. Інформація як природна категорія її зв’язок зі знаннями.


Інноваційна економіка

Кваша Т.К., Паладченко О.Ф., Молчанова І.В. Роль нормативно-правового забезпечення у формуванні та реалізації регіональних інноваційних пріоритетів.

Гусейнова Арзу, Шукурова Айгюн, Гусейнли Айтен Основы и анализ инновационного потенциала.


Інтелектуальна власність

Андрощук Г.О. Адитивні технології: перспективи і проблеми 3D-друку (ІI частина).

Хоменко І.І., Шахбазян К.С. . Інституційне та нормативно-правове регулювання передачі знань з наукових установ і ВНЗ до промислового сектору: досвід України, США та ЄС.


Проблеми освіти та акредитації

Кірюхін М.М. Сертифікація інженерів та акредитація інженерних програм Роль міжнародних і національних інженерних федерацій.


Інформаційні технології

Гладун А.Я., Хала К.О. Таксономія стандартів інформаційної безпеки.

Рішан О.Й., Гура А.С. Розробка структурної схеми та способу підвищення точності вимірювань ультразвукового пристрою контролю ширини стрічки у повітрі.

Тарасов В.О., Назаренко Т.М., Злочевська Л.О. Технологія корекції неплощинності поверхні лінійної напрямної.


Трансфер технологій

Електротехніка;

Нові та відновлювальні джерела енергії;

Ресурсозберігаючі технології;

Нетрадиційні джерела енергії;

Вітання.


 

 
FACEBOOK
Про УкрІНТЕІ
Контактна інформація

УкрІНТЕІ

Адреса: 03150, м. Київ вул. Антоновича, 180

Тел. +38 (044) 521-00-10, 521-09-73, Факс (044) 528-25-41

E-mail:uintei@uintei.kiev.ua

 
COPYRIGHT © 2018 УкрІНТЕІ