Технічний комітет стандартизації «Інформація і документація»

(ТК 144)

Технічний комітет стандартизації ТК 144 «Інформація і документація» створено відповідно до наказу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики (Держспоживстандарт України) від 10.12.2001 № 608. Виконання функцій секретаріату ТК 144 доручено УкрІНТЕІ.

Організаційне засідання ТК 144 відбулося 20.06.2002 р.

Наказом Держспоживстандарту України від 11 серпня 2009 року № 294 головою ТК 144 призначено Ямчука Анатолія Владиславовича – директора УкрІНТЕІ.

У своїй діяльності ТК 144 керується Положенням про ТК 144 “Інформація і документація”, що затверджено наказом Держспоживстандарту України від 15.01.2003 № 4.

Метою створення ТК 144 є:

 • визначення пріоритетних напрямків розвитку стандартизації в галузі інформаційних наук;
 • розроблення, розгляд та погодження національних стандартів, гармонізованих з міжнародними і європейськими, у сфері діяльності ТК 144;
 • розроблення національної науково-технічної термінології у сфері інформації, документознавства, бібліотечної та архівної справ.

До сфери діяльності ТК 144 відносяться об’єкти стандартизації, визначені кодами згідно з ДК 004-2008, а саме:

01.140 Інформатика. Видавнича справа
01.140.10 Письмо та транслітерування
01.140.20 Інформатика
01.140.30 Організаційно-розпорядча, торговельна та виробнича документація
01.140.40 Видавнича справа
35.040 Набори знаків і кодування інформації
32.240.30 Застосування інформаційних технологій в інформаційній діяльності, документуванні та видавничій справі

З метою участі в міжнародній стандартизації ТК 144 надано статус спостерігача (О-члена) Міжнародного технічного комітету ISO/TC 46 “Information and documentation”.

Керівний склад ТК 144

Голова ТК 144 - Ямчук Анатолій Владиславович, директор УкрІНТЕІ, тел. 528-25-225.
Заступник голови ТК 144 Баркова Ольга Валентинівна,
індивідуальний член ТК 144.
Відповідальний секретар ТК 144 -
тел. 521-09-67.

Структура ТК 144:

 • Підкомітет 1 «Інформаційна діяльність та документація»
  Голова ПК 1
 • Підкомітет 2 «Інформаційні технології в документації»
  Голова ПК 2 - Дриянський Володимир Михайлович,
  канд. фіз.-мат. наук,
  заступник директора НДІ системних досліджень
  тел. 216-39-80
 • Підкомітет 3 «Бібліотечна та архівна справи»
  Голова ПК 3 - Кулешов Сергій Георгієвич,
  док. іст. наук, професор,
  завідувач відділу УкрДНДІ архівної справи та документації,
  тел. 277-90-57

Колективні члени ТК 144 “Інформація і документація”

1. Український інститут науково-технічної і економічної інформації
2. Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості
3. Український державний науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства
4. Державна наукова установа «Книжкова палата України імені Івана Федорова»
5. Державна науково-технічна бібліотека України
6. Технічний центр НАНУ
7. Інститут кібернетики імені академіка Глушкова НАНУ
8. ТОВ «Науковий інститут системних досліджень»
9. ТОВ «Інститут програмних систем» НАНУ
10. Інститут проблем реєстрації інформації НАНУ
11. Інститут української мови НАНУ
12. Український мовно–інформаційний фонд НАНУ
13. Інститут мовознавства імені О.О. Потебні
14. Інститут проблем математичних машин і систем НАНУ
15. Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАНУ
16. Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії МНС (ТК 40 «Страховий фонд документації»)
17. Державний заклад «Національна парламентська бібліотека України»
18. Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського
19. Рівненський ЦНТЕІ
20. Житомирський ЦНТЕІ
21. Черкаський ЦНТЕІ
22. Чернігівський ЦНТЕІ

Секретаріат ТК 144 забезпечує планування та координацію виконання робіт зі стандартизації, готує щорічні звіти стосовно діяльності ТК 144 для Мінекономрозвитку України.

За період діяльності ТК 144 розроблено 27 проектів національних стандартів, з них:

 • гармонізованих з ISO – 17;
 • термінологічних національних – 4;
 • термінологічних, гармонізованих з ISO – 1.

Технічний комітет також виконує експертизу та розгляд проектів нормативних документів за сферою діяльності ТК 144, розроблених організаціями-членами ТК 144 та іншими організаціями України.

За період з 2003 по 2014 роки було розглянуто і надано відгуки чи погодження на 132 проекти нормативних документів.Контактна інформація:

Відповідальний секретар ТК 144
Тел. +38 (044) 521-09-67
tk144@uintei.kiev.ua

 

 
FACEBOOK
Про УкрІНТЕІ
Контактна інформація

УкрІНТЕІ

Адреса: 03150, м. Київ вул. Антоновича, 180

Тел. +38 (044) 521-00-10, 521-09-73, Факс (044) 528-25-41

E-mail:uintei@uintei.kiev.ua

 
COPYRIGHT © 2018 УкрІНТЕІ