Автоматизований інформаційний фонд

науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт і захищених дисертацій

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 19 грудня 2001 р. № 1709 «Про затвердження переліку наукових об'єктів, що становлять національне надбання» та від 13 січня 2016 р. № 6 «Про внесення змін до переліку наукових об’єктів, що становлять національне надбання» - Автоматизований інформаційний фонд науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт (НДДКР) і захищених дисертацій (далі - Фонд) УкрІНТЕІ є національним надбанням держави і зберігає дані про результати і досвід науково-технічної діяльності, накопичені за роки незалежності України.

 Головною функцією Фонду є поповнення і належне збереження наробку українських учених і надання можливості для його використання.

 Всі автоматизовані функції взаємопов`язані між собою і утворюють єдину комп’ютеризовану технологію проходження інформації при реєстрації, збереженні і використанні даних з НДДКР і дисертацій України.

 Фонд складається із взаємопов'язаних частин первинної, вторинної та фактографічної інформації як на паперових, так і на магнітних носіях.

 Первинна інформація являє собою заключні звіти, пояснювальні записки науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт (НДДКР) і захищені дисертації. Нині загальний обсяг цього масиву становить близько 300 тис. документів.

 Вторинна інформація – це система баз даних, яка забезпечує багатоаспектний пошук інформації в усіх масивах Фонду.  Фактографічна інформація – це державний реєстр науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і захищених дисертацій України з фондом реєстраційних карток на розпочаті НДДКР, облікових карток на проміжні та заключні звіти, інформаційних карток науково-технічної продукції, облікових карток дисертацій та реєстраційних карток технологій. Загальний обсяг цього масиву становить близько 600 тис. документів.

На базі Фонду можна отримати оперативні дані щодо:

• тематики НДДКР і дисертацій, які виконуються в Україні;
• організацій-виконавців НДДКР;
• здобувачів, які захистили дисертації
• обсягів і результатів робіт;
• регіонів, де виконувалися роботи тощо.

Для безпосереднього доступу користувачів до Фонду в УкрІНТЕІ працює Електронна бібліотека дисертацій. Детальніше…

 За допомогою пошукової системи Бази даних науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій України в автоматизованому режимі забезпечується виконання запитів споживачів інформації та користувачів Електронної бібліотеки.

Статистика реєстрації НДДКР і дисертацій за 2016 рік

Загальна кількість зареєстрованих документів за 2016 рік:

дисертації - 6966
звіти з НДР - 7102
ІК НТП - 7191
реєстраційні
картки
- 8424
технології - 150
РАЗОМ - 29833

Статистика реєстрації НДДКР і дисертацій з 2001 по 2016 роки

Загальна кількість зареєстрованих документів з 2001 по 2016 роки

дисертації - 106024
звіти з НДР - 123881

 На основі моніторингу нових надходжень до Фонду в УкрІНТЕІ виходять періодичні передплатні видання:

 Для подальшого розвитку і модернізації Фонду планується розробка системи щодо організації віддаленої реєстрації НДДКР і дисертацій через мережу Інтернет та отримання інформації, що відповідає концепції електронного урядування в Україні.

Контакти:
Відділ створення електронних інформаційних ресурсів
Тел. +38 (044) 521-00-56; 521-00-68

Електронна бібліотека
Тел. +38 (044) 521-09-51

 

 
FACEBOOK
Про УкрІНТЕІ
Контактна інформація

УкрІНТЕІ

Адреса: 03150, м. Київ вул. Антоновича, 180

Тел. +38 (044) 521-00-10, 521-09-73, Факс (044) 528-25-41

E-mail:uintei@uintei.kiev.ua

 
COPYRIGHT © 2018 УкрІНТЕІ