Періодичні видання 2017


КОМПЛЕКСНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ

Задля оперативності отримання актуальної інформації та мінімізації витрат, УкрІНТЕІ запроваджує у 2017 р. комплексне інформаційне обслуговування. Зазначена послуга дозволить Вам упродовж року регулярно отримувати в on-line режимі періодичні інформаційні матеріали з найактуальніших питань наукового, науково-технічного та інноваційного розвитку і трансферу технологій.

Контакти щодо замовлення та придбання:
тел. +38 (044) 521-00-39, 521-09-48
е-mail: uintei.info@gmail.com, uintei.ua@gmail.com

Сподіваємося на взаємовигідну співпрацю та будемо раді бачити Вас у числі клієнтів нашої установи!


Інформаційний бюлетень
«Дослідження, технології та інновації у Європейському Союзі»

Періодичність: щомісячно

Інформаційний бюлетень - містить найновіші данні, щодо актуальних подій в науковому світі (семінари, конференції, тренінги, стипендії, гранти), поточні та нові проекти програми досліджень та інновацій ЄС Горизонт 2020, проекти - Європейської ради з питань досліджень (ERC) тощо.


Файл для ознайомлення

Нові надходження за 2017 рік:

№1 | №2-1 | №2-2 | №3-1 | №3-2 | №4-1 | №4-2 |
№5 | №6-1 | №6-2 | №7-1 | №7-2 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12

Відповідальний за випуск:
Кваша Тетяна Костянтинівна
Тел.: +38 (044) 521-00-26

Дайджест новин від УкрІНТЕІ:
наука, інновації, технології

Періодичність: щомісячно

Дайджест - надає актуальну інформацію у сфері науково-технічної та інноваційної діяльності щодо нових нормативно-правових актів; створення та діяльності інноваційних центрів, кластерів, спеціальних економічних зон, технопарків; проведення конференцій, форумів, семінарів, виставок; впровадження новітніх технологій, у тому числі енергоефективних та ресурсозберігаючих . Новини охоплюють як Україну, так і провідні країни світу (США, Китай, Німеччину, Фінляндію та інші).

Файл для ознайомлення

Нові надходження за 2017 рік:

№1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12

Відповідальний за випуск:
Кваша Тетяна Костянтинівна
Тел.: +38 (044) 521-00-26

Електронний бюлетень трансферу технологій

Періодичність: щоквартально

Електронний бюлетень - містить інформацію щодо нових надходжень до Бази Даних «Інноваційні технології та розробки» системи АСФІМІР, привабливих інвестиційних проектів України, перспективних розробок вітчизняних вчених, останні новини.Файл для ознайомлення

Нові надходження за 2017 рік:

№1 | №2 | №3 | №4

Відповідальний за випуск:
Михальченкова Олена Євгенівна
Тел: +38 (044) 521-00-37 (47)
Факс: +38(044)521-00-33
е-mail: eem@uintei.kiev.uа

Інформаційне видання
«Бюлетень реєстрації НДР та ДКР»

Свідоцтво про державну реєстрацію
Передплатний індекс Укрпошти:
23554
Періодичність: 6 разів на рік

Бюлетень призначений для фахівців наукових, проектних, конструкторських, технологічних організацій, ВНЗ. Він дозволяє визначати роботи аналогічного напряму і встановлювати контакти з організаціями, які виконують роботи близькі за тематикою. У кожній рубриці теми НДР і ДКР систематизовані за підрубриками, а всередині підрубрик – розташовані в порядку зростання номерів державної реєстрації. У бюлетені вказуються бібліографічний номер, який включає номер рубрики, номер і рік випуску видання, порядковий номер документа в збірці, номер державної реєстрації, найменування теми, організації - виконавця роботи, плановий термін закінчення роботи (наводяться дві останні цифри року і місяць закінчення роботи). Посилаючись на номер державної реєстрації, організація може отримати додаткові відомості в обсязі, вказаному у реєстраційній карті.


Файл для ознайомлення

Нові надходження за 2017 рік:

№1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6

Відповідальний за випуск:
Юрченко Тетяна Анатоліївна
Тел.+38 (044) 521-09-66,
факс:+38 (044) 521-00-68,
е-mail: yurchenko@ukrintei.ua

Інформаційне видання
«Збірник рефератів, НДР та ДКР»

Свідоцтво про державну реєстрацію
Передплатний індекс Укрпошти:
23883
Періодичність: щомісячно

Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР – періодичне видання, в якому надається інформація щодо виконаних науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт, докторських та кандидатських дисертацій, які надходять до УкрІНТЕІ від наукових установ – виконавців робіт. Збірник призначений для фахівців наукових, проектних, конструкторських, технологічних установ та організацій, ВНЗ і дозволяє вести облік робіт аналогічного напряму та встановлювати контакти з організаціями, які виконують близькі за тематикою роботи.

Перед кожним документом наведено інвентарний номер документа, який має такий вигляд 0200U000257: перші дві цифри позначають тип документа (02 – інформаційна картка зі звітом, 03 – інформаційна картка без звіту, 04 – облікова картка кандидатської дисертації, 05 – облікова картка докторської дисертації); наступні дві – рік надходження роботи до фондів УкрІНТЕІ; останні – порядковий номер документа; далі – назва теми, вид звітного документа, назва організації – виконавця робіт, прізвище керівника робіт, реєстраційний номер теми, індекс УДК, кількісна характеристика.

Реферат публікується в авторській редакції. За інвентарним номером, наведеним у бібліографічному описі, в УкрІНТЕІ можна замовити копію потрібного документа, для одержання якого необхідно надіслати лист-замовлення, наведений у кінці збірника, та перерахувати відповідну суму на наш розрахунковий рахунок.


Файл для ознайомлення

Нові надходження за 2017 рік:

№1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12

Відповідальний за випуск:
Юрченко Тетяна Анатоліївна
Тел.+38 (044) 521-09-66,
факс:+38 (044) 521-00-68,
е-mail: yurchenko@ukrintei.ua

Інформаційне видання
«Збірник рефератів фахових видань МОН України»

Періодичність: щоквартально

Збірник рефератів статей наукових фахових видань МОН України – інформаційне періодичне видання, в якому надається систематизована інформація щодо змісту статей збірників та журналів ВНЗ України. Джерелом інформації для підготовки збірника є примірники електронних та друкованих видань ВНЗ України, що надійшли до УкрІНТЕІ на даний час. Збірник призначений для аспірантів, докторантів, викладачів, наукових та інженерно-технічних працівників, які займаються науково-технічною діяльністю.


Файл для ознайомлення

Нові надходження за 2017 рік:

№1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12

Відповідальний за випуск:
Куранда Тетяна Костянтинівна
Тел.+38 (044) 521-00-07, 521-09-17,
е-mail: kuranda@uintei.kiev.ua

Інформаційний бюлетень
«План проведення наукових, науково-технічних заходів в Україні»

Періодичність: щоквартально

З метою систематизації даних про науково-технічні заходи, що проводяться в Україні УкрІНТЕІ щорічно здійснює РЕЄСТРАЦІЮ конгресів, симпозіумів, конференцій та інших науково-технічних заходів міжнародного, всеукраїнського та регіонального рівнів. За результатами реєстрації науково-технічних заходів, що систематично вносяться до БД «Науково-технічні заходи України», випускається інформаційний бюлетень «План проведення наукових, науково-технічних заходів в Україні». У бюлетені надаються дані поточного і наступного років за класифікаційною таблицею Рубрикатора науково-технічної інформації України про наукові, науково-технічні заходи, що плануються до проведення в Україні міністерствами, відомствами, установами Національної академії наук України та іншими організаціями, про тематику заходів, місце і термін проведення, контакти організаторів.


Файл для ознайомлення

Нові надходження за 2017 рік:

№1 | №2 | №3 | №4

Відповідальний за випуск:
Войтенко Валентина Вікторівна
Тел. +(38) 044 521-00-76
E-mail: voytenko@uіnteі.kіev.ua

Інформаційний бюлетень
«Екологія та екологічна економіка: нормативні акти та інформаційні матеріали»

Періодичність: щоквартально

Покажчик містить оперативну бібліографічну інформацію про нові законодавчі та розпорядчі документи, новітні надходження до НДДКР і ДНТБ України, також заходи з екологічної тематики (виставки, конференції і семінари як в Україні, так і за кордоном). Призначений для інформування організацій, зацікавлених в оперативній інформації за даною тематикою.

Файл для ознайомлення

Нові надходження за 2017 рік:

№1 | №2 | №3 | №4

Відповідальний за випуск:
Прудка Ольга Володимирівна
Тел. +(38) 044 521-09-67
E-mail: zemceva@uintei.kiev.ua

Сигнальна інформація
"Закони та підзаконні акти, директивні документи у сфері вищої освіти, науки, науково-технічної інформації, науково-технологічного та інноваційного розвитку України"

Періодичність: щомісячно

Добірка містить оперативну бібліографічну інформацію щодо нових законодавчих і розпорядчих документів у сфері вищої освіти, науки та науково-технічної інформації і призначена для оперативного інформування керівництва та організацій, що працюють у сфері науки, науково-технічної й економічної інформації.

Файл для ознайомлення

Нові надходження за 2017 рік:

№1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12

Відповідальний за випуск:
Прудка Ольга Володимирівна
Тел. +(38) 044 521-09-67
E-mail: zemceva@uintei.kiev.ua

 

 
FACEBOOK
Про УкрІНТЕІ
Контактна інформація

УкрІНТЕІ

Адреса: 03150, м. Київ вул. Антоновича, 180

Тел. +38 (044) 521-00-10, 521-09-73, Факс (044) 528-25-41

E-mail:uintei@uintei.kiev.ua

 
COPYRIGHT © 2018 УкрІНТЕІ