Періодичні видання 2017


ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ «НДДКР»

періодичні інформаційні матеріали в on-line режимі

Зазначена послуга дозволить Вам упродовж року регулярно отримувати в on-line режимі періодичні інформаційні матеріали щодо виконаних науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт, докторських та кандидатських дисертацій, які надходять до УкрІНТЕІ від наукових установ – виконавців робіт. Посилаючись на номер державної реєстрації, організація може отримати додаткові відомості в обсязі, вказаному у реєстраційній карті, що дозволяє визначати роботи аналогічного напряму і встановлювати контакти з організаціями, які виконують роботи близькі за тематикою.

Контакти щодо замовлення та придбання:
тел. +38 (044) 521-00-39, 521-09-48
е-mail: uintei.info@gmail.com, uintei.ua@gmail.com

Сподіваємося на взаємовигідну співпрацю та будемо раді бачити Вас у числі клієнтів нашої установи!


Інформаційне видання
«Бюлетень реєстрації НДР та ДКР»

Свідоцтво про державну реєстрацію
Передплатний індекс Укрпошти:
23554
Періодичність: 6 разів на рік

Бюлетень призначений для фахівців наукових, проектних, конструкторських, технологічних організацій, ВНЗ. Він дозволяє визначати роботи аналогічного напряму і встановлювати контакти з організаціями, які виконують роботи близькі за тематикою. У кожній рубриці теми НДР і ДКР систематизовані за підрубриками, а всередині підрубрик – розташовані в порядку зростання номерів державної реєстрації. У бюлетені вказуються бібліографічний номер, який включає номер рубрики, номер і рік випуску видання, порядковий номер документа в збірці, номер державної реєстрації, найменування теми, організації - виконавця роботи, плановий термін закінчення роботи (наводяться дві останні цифри року і місяць закінчення роботи). Посилаючись на номер державної реєстрації, організація може отримати додаткові відомості в обсязі, вказаному у реєстраційній карті.


Файл для ознайомлення

Нові надходження за 2017 рік:

№1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6

Відповідальний за випуск:
Юрченко Тетяна Анатоліївна
Тел.+38 (044) 521-09-66,
факс:+38 (044) 521-00-68,
е-mail: yurchenko@ukrintei.ua

Інформаційне видання
«Збірник рефератів, НДР та ДКР»

Свідоцтво про державну реєстрацію
Передплатний індекс Укрпошти:
23883
Періодичність: щомісячно

Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР – періодичне видання, в якому надається інформація щодо виконаних науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт, докторських та кандидатських дисертацій, які надходять до УкрІНТЕІ від наукових установ – виконавців робіт. Збірник призначений для фахівців наукових, проектних, конструкторських, технологічних установ та організацій, ВНЗ і дозволяє вести облік робіт аналогічного напряму та встановлювати контакти з організаціями, які виконують близькі за тематикою роботи.

Перед кожним документом наведено інвентарний номер документа, який має такий вигляд 0200U000257: перші дві цифри позначають тип документа (02 – інформаційна картка зі звітом, 03 – інформаційна картка без звіту, 04 – облікова картка кандидатської дисертації, 05 – облікова картка докторської дисертації); наступні дві – рік надходження роботи до фондів УкрІНТЕІ; останні – порядковий номер документа; далі – назва теми, вид звітного документа, назва організації – виконавця робіт, прізвище керівника робіт, реєстраційний номер теми, індекс УДК, кількісна характеристика.

Реферат публікується в авторській редакції. За інвентарним номером, наведеним у бібліографічному описі, в УкрІНТЕІ можна замовити копію потрібного документа, для одержання якого необхідно надіслати лист-замовлення, наведений у кінці збірника, та перерахувати відповідну суму на наш розрахунковий рахунок.


Файл для ознайомлення

Нові надходження за 2017 рік:

№1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12

Відповідальний за випуск:
Юрченко Тетяна Анатоліївна
Тел.+38 (044) 521-09-66,
факс:+38 (044) 521-00-68,
е-mail: yurchenko@ukrintei.ua

 

 
FACEBOOK
Про УкрІНТЕІ
Контактна інформація

УкрІНТЕІ

Адреса: 03150, м. Київ вул. Антоновича, 180

Тел. +38 (044) 521-00-10, 521-09-73, Факс (044) 528-25-41

E-mail:uintei@uintei.kiev.ua

 
COPYRIGHT © 2018 УкрІНТЕІ