Інноваційна політика та розробка індексу

інноваційного розвитку для країн Східного партнерства


Формування ефективної національної інноваційної системи є важливим завданням державної політики. Для його виконання необхідно чітко розуміти пріоритетні напрями інноваційної політики держави, здійснювати якісний моніторинг інноваційної діяльності, аналізувати проблеми та перешкоди розвитку, зважено визначати шляхи їх подолання.

Аналітичними інструментами інноваційної політики, що широко використовуються у світі, є Глобальний інноваційний індекс, Європейське інноваційне табло тощо. Вони, як правило, складаються з легко порівнюваних індикаторів. Водночас використовувані набори індикаторів не дозволяють оцінити ефективність заходів з регулювання, а також окремих інструментів та інститутів підтримки інноваційної діяльності.

З огляду на це Європейська економічна комісія ООН розпочала розробку індексу інноваційної політики для країн Східного партнерства. Для експертного обговорення перспектив використання запропонованого індексу було проведено методологічний семінар «Інноваційна політика та розробка індексу інноваційного розвитку для країн Східного партнерства».


Роботу міжнародного семінару розпочав заступник міністра освіти і науки М.В. Стріха. Учасників семінару привітали директор Інституту економіки та прогнозування академік В.М. Геєць, керівник проекту з промислового та інноваційного розвитку Офісу реформ при Кабінеті Міністрів України О.В. Болібок, які наголосили на актуальності цього заходу для України та важливості залучення вітчизняних фахівців до міжнародного експертного співтовариства.

У роботі семінару взяли участі експерти з Білорусі, Великої Британії, Вірменії, Грузії, Молдови, України, а також фахівці Європейського банку реконструкції та розвитку, Організації економічного співробітництва та розвитку, Європейської економічної комісії ООН тощо. Україну представляли генеральний директор директорату інноваційної діяльності та трансферу технологій Д.Ю. Чайка, директор департаменту залучення інвестицій Міністерства економічного розвитку і торгівлі А.В. Демчук, фахівці ДНУ «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації» (завідувач відділу супроводження академічних ресурсів Чмир О.С., завідувач відділу моніторингу інноваційної діяльності Кваша Т.К., завідувач сектору інформаційно-аналітичного забезпечення інноваційної діяльності Рожкова Л.В.), Інституту економіки та прогнозування тощо.

Джерело інформації та фото з офіційних сайтів ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» та Національної академії наук України

 

 
FACEBOOK
Про УкрІНТЕІ
Контактна інформація

УкрІНТЕІ

Адреса: 03150, м. Київ вул. Антоновича, 180

Тел. +38 (044) 521-00-10, 521-09-73, Факс (044) 528-25-41

E-mail:uintei@uintei.kiev.ua

 
COPYRIGHT © 2018 УкрІНТЕІ