Реалізація інноваційної продукції

У 2011 р. інноваційну продукцію реалізували 1043 підприємства України на суму 42,4 млрд грн (3,8% від загального обсягу реалізованої промислової продукції) (рис. 1).


Рис. 1
Рис. 1. Підприємства, що реалізували інноваційну продукцію в Україні, та її частка у загальному обсязі реалізованої промислової продукції

За структурою найбільші частки реалізованої інноваційної продукції у 2011 році досягнуто на підприємствах з виробництва коксу, продуктів нафтоперероблення та ядерних матеріалів, машинобудування, ремонту та монтажу машин і устаткування, металургійного виробництва та виробництва готових металевих виробів (рис. 2).

При цьому максимальних значень реалізації інноваційної продукції досягли підприємства з виробництва побутових приладів - 33,4%, виробництва апаратури для радіо, телебачення та зв'язку - 35,0%, виробництва електро- та радіо компонентів - 50,4%, виробництва оптичних приладів та фотографічного устаткування - 33,8%.

Рис. 2

Рис. 2. Структура реалізованої інноваційної продукції підприємствами промисловості за видами економічної діяльності у 2011 р., %

 

Для оцінки результативності інновацій в українській статистиці ідентифікують два рівні: нова для ринку та нова для підприємства продукція. Так, у 2011 році нову для ринку інноваційну продукцію реалізувало 260 підприємств, а нову тільки для підприємства - 882 од. (рис. 3).

Рис. 3

Рис. 3. Кількість та частка підприємств, які реалізували у 2011 році інноваційну продукцію за ступенем її новизни та видами економічної діяльності

Частка нової для підприємства продукції у 2011 році становила 58,9% в обсязі реалізації інноваційної продукції, або 2,2% у загальному обсязі реалізації промислової продукції. Найбільший її обсяг реалізували підприємства металургійного виробництва та виробництва готових металевих виробів, оброблення деревини та виробництва виробів з деревини, крім меблів, легкої, добувної промисловості.

Частка продукції, що була новою або суттєво вдосконаленою для ринку, у 2011 році становила 41,1% в обсягах реалізованої інноваційної продукції. Найбільший її обсяг реалізували підприємства машинобудування, ремонту та монтажу машин і устаткування, з виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення, хімічної та нафтохімічної промисловості, з виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (рис. 4).

Рис. 4

Рис. 4. Частка реалізованої інноваційної продукції за ступенем новизни за видами економічної діяльності у 2011 р., %

Ефективність інноваційних витрат у 2011 році становила 3 грн/грн, тобто на 1 грн інноваційних витрат припало 3,0 грн реалізованої інноваційної продукції. У 2010 році цей показник становив 4,2 грн/грн, що свідчить про більш низькі темпи росту обсягів реалізації інноваційної продукції порівняно з темпами росту інноваційних витрат, які у 2011 році здійснювалися переважно на придбання машин, обладнання та програмного забезпечення і придбання інших зовнішніх знань (рис. 5).

Рис. 5

Рис. 5. Динаміка обсягів реалізованої інноваційної продукції та ефективності інноваційних витрат

Значно вищою за середню ефективність інноваційних витрат була у виробництві коксу, продуктів нафтоперероблення та ядерних матеріалів (64 грн/грн), виробництві апаратури для радіо, телебачення та зв'язку (24 грн/грн).

 

Експорт інноваційної продукції

У 2011 році за межі України інноваційну продукцію поставили 378 підприємств (36,2% підприємств, що реалізовували інноваційну продукцію) на суму 12,6 млрд грн (29,8% реалізованої інноваційної продукції) (рис. 6).

 

Рис. 6

Рис. 6. Динаміка кількості підприємств, що реалізували інноваційну продукцію за межі України, та її частка у загальному обсязі реалізованої інноваційної продукції

Продукцію, яка є новою для ринку, за межі України поставляли 120 підприємств. Частка цієї продукції становила 32,3% обсягу реалізації інноваційної продукції в Україні, що є новою для ринку, або 13,3% загального обсягу реалізованої інноваційної продукції.

Частка нової для підприємства продукції, яку за межі України реалізували 286 підприємств, становила 28,1% від обсягу реалізації інноваційної продукції, що є новою тільки для підприємства, або 16,5% від загального обсягу реалізованої інноваційної продукції. За видами економічної діяльності лідерами з експорту нової для ринку інноваційної продукції є підприємства хімічної та нафтохімічної промисловості та машинобудування (рис. 7).

Рис. 7

Рис. 7. Частка експорту реалізованої інноваційної продукції
за ступенем новизни за видами
економічної діяльності у 2011 р., %

 

 
FACEBOOK
Про УкрІНТЕІ
Контактна інформація

УкрІНТЕІ

Адреса: 03150, м. Київ вул. Антоновича, 180

Тел. +38 (044) 521-00-10, 521-09-73, Факс (044) 528-25-41

E-mail:uintei@uintei.kiev.ua

 
COPYRIGHT © 2018 УкрІНТЕІ