УкрІНТЕІ у 2017 році запроваджує нову послугу:
КОМПЛЕКСНЕ ІНФОРМАЦІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
Упродовж року Ви будете мати змогу в on-line режимі отримувати оперативні та актуальні періодичні інформаційні матеріали з питань наукового, науково-технічного та інноваційного розвитку і трансферу технологій. Детальніше…


Підписано Меморандум про наукову та науково-технічну співпрацю
24 січня 2017 р. між Державною науковою установою «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації» та Державною інноваційною фінансово-кредитною установою підписано Меморандум про наукову та науково-технічну співпрацю.
Детальніше…


До уваги фахівців у сфері трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності, наукових установ, ВНЗ, підприємств та організацій науково-технічного спрямування!

   Пропонуємо до Вашої уваги ряд розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України МЕТОДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ щодо розподілу майнових прав інтелектуальної власності на службові твори, постановки на бухгалтерський облік та оподаткування об’єктів інтелектуальної власності та забезпечення конфіденційності відомостей, пов’язаних договорами на виконання НДР та НДДКР.
   Маємо надію, що зазначена інформація буде цікавою та корисною для Вас! Детальніше…


 Громадське обговорення Проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про наукову і науково-технічну експертизу»
Запрошуємо до участі у 5-й Міжнародній науково-практичній конференції «Наукова комунікація в цифрову епоху», що відбудеться 29-30 березня 2017 р. на базі Наукової бібліотеки Національного університету «Києво-Могилянська академія» (м. Київ, вул. Сковороди, 2).

23 листопада 2016 року у рамках Міжнародного Форуму “INNOVATION MARTET” відбувся Науково-практичний семінар «Створення офісів управління інтелектуальною власністю», який відкрив модератор Смертенко П.С.


20-21 жовтня у новоствореному Українському інституті науково-технічної експертизи та інформації після дворічної перерви проходив V-й Міжнародний Форум «Проблеми інноваційного розвитку та інформаційного суспільства»


25 квітня у Міністерстві освіти і науки Україні відбувся всеукраїнський семінар «Менеджмент інтелектуальної власності ВНЗ»
16 червня у Міністерстві освіти і науки України відбувся другий навчальний семінар на тему «Практика управління інтелектуальною власністю у ВНЗ», який було організовано Міністерством спільно з Українським інститутом науково-технічної експертизи та інформації (УкрІНТЕІ)

Новини


Архів новин
Slide 1

Дайджест новин від УкрІНТЕІ: наука, інновації, технології № 1-2017

Slide 1

Підписано Меморандум про наукову та науково-технічну співпрацю

Slide 1

Інформаційний бюлетень «Дослідження, технології та інновації у Європейському Союзі» № 1-2017

Slide 1

Науковий журнал ''Наука, технології,інновації''

Slide 1

УкрІНТЕІ запровадив Комплексне інформаційне обслуговування у 2017 році

Slide 13

Вийшли у світ наукові видання УкрІНТЕІ

Slide 1

V-й Міжнародний Форум «Проблеми інноваційного розвитку та інформаційного суспільства»

Реалізація інноваційної продукції

У 2011 р. інноваційну продукцію реалізували 1043 підприємства України на суму 42,4 млрд грн (3,8% від загального обсягу реалізованої промислової продукції) (рис. 1).


Рис. 1
Рис. 1. Підприємства, що реалізували інноваційну продукцію в Україні, та її частка у загальному обсязі реалізованої промислової продукції

За структурою найбільші частки реалізованої інноваційної продукції у 2011 році досягнуто на підприємствах з виробництва коксу, продуктів нафтоперероблення та ядерних матеріалів, машинобудування, ремонту та монтажу машин і устаткування, металургійного виробництва та виробництва готових металевих виробів (рис. 2).

При цьому максимальних значень реалізації інноваційної продукції досягли підприємства з виробництва побутових приладів - 33,4%, виробництва апаратури для радіо, телебачення та зв'язку - 35,0%, виробництва електро- та радіо компонентів - 50,4%, виробництва оптичних приладів та фотографічного устаткування - 33,8%.

Рис. 2

Рис. 2. Структура реалізованої інноваційної продукції підприємствами промисловості за видами економічної діяльності у 2011 р., %

 

Для оцінки результативності інновацій в українській статистиці ідентифікують два рівні: нова для ринку та нова для підприємства продукція. Так, у 2011 році нову для ринку інноваційну продукцію реалізувало 260 підприємств, а нову тільки для підприємства - 882 од. (рис. 3).

Рис. 3

Рис. 3. Кількість та частка підприємств, які реалізували у 2011 році інноваційну продукцію за ступенем її новизни та видами економічної діяльності

Частка нової для підприємства продукції у 2011 році становила 58,9% в обсязі реалізації інноваційної продукції, або 2,2% у загальному обсязі реалізації промислової продукції. Найбільший її обсяг реалізували підприємства металургійного виробництва та виробництва готових металевих виробів, оброблення деревини та виробництва виробів з деревини, крім меблів, легкої, добувної промисловості.

Частка продукції, що була новою або суттєво вдосконаленою для ринку, у 2011 році становила 41,1% в обсягах реалізованої інноваційної продукції. Найбільший її обсяг реалізували підприємства машинобудування, ремонту та монтажу машин і устаткування, з виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення, хімічної та нафтохімічної промисловості, з виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (рис. 4).

Рис. 4

Рис. 4. Частка реалізованої інноваційної продукції за ступенем новизни за видами економічної діяльності у 2011 р., %

Ефективність інноваційних витрат у 2011 році становила 3 грн/грн, тобто на 1 грн інноваційних витрат припало 3,0 грн реалізованої інноваційної продукції. У 2010 році цей показник становив 4,2 грн/грн, що свідчить про більш низькі темпи росту обсягів реалізації інноваційної продукції порівняно з темпами росту інноваційних витрат, які у 2011 році здійснювалися переважно на придбання машин, обладнання та програмного забезпечення і придбання інших зовнішніх знань (рис. 5).

Рис. 5

Рис. 5. Динаміка обсягів реалізованої інноваційної продукції та ефективності інноваційних витрат

Значно вищою за середню ефективність інноваційних витрат була у виробництві коксу, продуктів нафтоперероблення та ядерних матеріалів (64 грн/грн), виробництві апаратури для радіо, телебачення та зв'язку (24 грн/грн).

 

Експорт інноваційної продукції

У 2011 році за межі України інноваційну продукцію поставили 378 підприємств (36,2% підприємств, що реалізовували інноваційну продукцію) на суму 12,6 млрд грн (29,8% реалізованої інноваційної продукції) (рис. 6).

 

Рис. 6

Рис. 6. Динаміка кількості підприємств, що реалізували інноваційну продукцію за межі України, та її частка у загальному обсязі реалізованої інноваційної продукції

Продукцію, яка є новою для ринку, за межі України поставляли 120 підприємств. Частка цієї продукції становила 32,3% обсягу реалізації інноваційної продукції в Україні, що є новою для ринку, або 13,3% загального обсягу реалізованої інноваційної продукції.

Частка нової для підприємства продукції, яку за межі України реалізували 286 підприємств, становила 28,1% від обсягу реалізації інноваційної продукції, що є новою тільки для підприємства, або 16,5% від загального обсягу реалізованої інноваційної продукції. За видами економічної діяльності лідерами з експорту нової для ринку інноваційної продукції є підприємства хімічної та нафтохімічної промисловості та машинобудування (рис. 7).

Рис. 7

Рис. 7. Частка експорту реалізованої інноваційної продукції
за ступенем новизни за видами
економічної діяльності у 2011 р., %


 

 
FACEBOOK
VK
Про УкрІНТЕІ
Контактна інформація
Зв`язок з нами

Адреса: 03150, м. Київ вул. Антоновича, 180

Тел. +38 (044) 521-00-10, 521-09-73

E-mail:

uintei@uintei.kiev.ua
 
COPYRIGHT © 2017 УкрІНТЕІ