Науковий журнал «Наука, технології, інновації»

Засновники: ДНУ «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації»; ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України»; ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет».

Свідоцтво про реєстрацію у Міністерстві юстиції: серія КВ № 22498-12398Р від 13.01.2017 р.

Періодичність виходу – щоквартально (4 рази на рік).

Обсяг – до 9 ум.-др. арк.

Мова – українська, російська, англійська.

Поширення – за допомогою Укрпошти.

Адреса редакції:
Київ, вул. Антоновича, 180
тел.: 521-00-16, 521-00-59;
e-mail: journal@uintei.kiev.ua або nti@uintei.kiev.ua

Головний редактор – Пархоменко В.Д., докт. техн. наук.


У журналі «Наука, технології, інновації» висвітлюються питання науково-технічної діяльності, інтелектуальної власності та державної політики у сфері інноваційного розвитку, проблеми впровадження наукових досягнень у господарську практику.


ПОСТІЙНІ РУБРИКИ ЖУРНАЛУ:

  • → проблеми науково-технічної діяльності
  • → інноваційна економіка
  • → розвиток національної інноваційної системи
  • → інформаційні технології для виробництва
  • → трансфер технологій

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Заступники головного редактора:

Писаренко Т. В., канд. техн. наук
Чеботарьов В. П., канд. екон. наук


Члени редакційної колегії:
Андрощук Г. О., канд. екон. наук
Верещак В. Г., д-р техн. наук
Гарнідор Л. Д., д-р екон. наук
Голіус В. І., д-р техн. наук
Дубницький В. І., д-р екон. наук
Єгоров І. Ю., д-р екон. наук
Кравченко О. В., д-р техн. наук
Малицький Б. А., д-р екон. наук
Овчаров В. І., д-р техн. наук
Півоваров О. А., д-р техн. наук
Попович О. С., д-р екон. наук
Соловйов В. П., д-р екон. наук


Стріха М. В., д-р фіз.-мат. наук
Чеберкус Д. В., канд. екон. наук
Черваков О. В., д-р техн. наук
Чмир О. С., д-р екон. наук
Шовкалюк В. С., заслужений економіст України
Іноземні члени редакційної колегії:
Азізов Р. О., д-р техн. наук (Таджикистан)
Алієв Т., д-р екон. наук (Азербайджан)
Гребенюк В. Д., д-р хім. наук (США)
Гусейнова А., д-р екон. наук (Азербайджан)
Жекеєв М. К., д-р техн. наук (Казахстан)
Кілін С. Я., д-р фіз.-мат. наук (Білорусь)
Сможинський Л., професор (Польща)

Вимоги до змісту та оформлення статей

Зразок оформлення статті для друку


Номери журналу:

№1 (1) 2017 | №2 (2) 2017

Контакти щодо придбання та розміщення реклами:
тел. +38 (044) 521-00-39, 521-09-48
е-mail: uintei.ua@gmail.com, uintei.info@gmail.com

 

 
FACEBOOK
Про УкрІНТЕІ
Контактна інформація

УкрІНТЕІ

Адреса: 03150, м. Київ вул. Антоновича, 180

Тел. +38 (044) 521-00-10, 521-09-73, Факс (044) 528-25-41

E-mail:uintei@uintei.kiev.ua

 
COPYRIGHT © 2018 УкрІНТЕІ