Роз'яснення щодо внесення змін

до реєстраційно-облікових документів НДР (ДКР)

У разі необхідності внесення змін до реєстраційно-облікових документів (РК, ОК, ІК) Виконавець зобов’язаний у 20-денний строк повідомити УкрІНТЕІ, надіславши лист змін, оформлений згідно з додатком Г, та копію відповідного документа, який дає підставу для внесення змін. У разі необхідності внесення змін у декілька РК, ОК, ІК лист змін подається окремо на кожну НДР (ДКР).

Зміни до фінансування, термінів виконання роботи та етапів (кількості та їх назви), найменування та місцезнаходження Виконавця, Замовника(ів) та Співвиконавців, їх кількості, керівника роботи вносяться лише за наявності копій відповідних документів, що ці зміни підтверджують (розпоряджень, договорів, додаткових угод, наказів, протоколів та ін.)

У разі зміни текстових полів (назва етапу, мета роботи, місцезнаходження Виконавця, Замовника, Співвиконавців, керівник установи, керівник роботи, відповідальний за підготовку, назва ДЦП) Виконавець готує новий, відповідним чином оформлений бланк РК, ОК, ІК у паперовому та електронному вигляді.

У разі необхідності анулювання НДР (ДКР) подається лист про анулювання РК (додаток Д).

У разі зміни назви роботи попередній реєстраційний номер анулюється, для цього необхідно надавати лист про анулювання РК (додаток Д), супровідний лист на перереєстрацію РК (додаток Ж) та новий бланк РК в паперовому та електронному вигляді.

У такі поля як шифр роботи, напрям фінансування, пріоритетний напрям, вид НДР (ДКР), очікувані результати, галузь застосування, індекс УДК, коди тематичних рубрик зміни можуть бути внесені без надання копій підтверджувальних документів.

Контактна інформація

 

 
FACEBOOK
Про УкрІНТЕІ
Контактна інформація

УкрІНТЕІ

Адреса: 03150, м. Київ вул. Антоновича, 180

Тел. +38 (044) 521-00-10, 521-09-73, Факс (044) 528-25-41

E-mail:uintei@uintei.kiev.ua

 
COPYRIGHT © 2018 УкрІНТЕІ