Довідка УкрІНТЕІ

Державний інститут науково-технічної та інноваційної експертизи було утворено відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2011 року №1042-р на базі державного підприємства "Український державний центр науково-технічної та інноваційної експертизи" (УДЦНТІЕ).

Інститут проводив незалежну наукову та науково-технічну експертизу:

 • наукових, науково-технічних пропозицій, проектів і програм;
 • науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт;
 • інноваційних та інвестиційних проектів;
 • проектів та програм інформатизації;
 • інших об'єктів експертизи на запит замовника.

 

Український інститут науково-технічної і економічної інформації було засновано у 1958 році.

Нормативно-правовими документами УкрІНТЕІ визначено:

 • головною науковою установою щодо науково-методичного, експертного та інформаційно-аналітичного забезпечення реалізації положень Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» (наказ МОН України від 12.10.2006 р. № 699);

 • головною науковою організацією щодо узагальнення, опрацювання та підготовки проекту аналітичної довідки про стан розвитку науки і техніки та результати наукової, науково-технічної й інноваційної діяльності та у сфері трансферу технологій за рахунок коштів державного бюджету (постанова КМУ від 25.08.2004 р. № 1084);

 • центром державної реєстрації науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій, що виконуються в Україні (постанови КМУ від 31.03.1992 р. № 162 та від 10.03.1994 № 155); УкрІНТЕІ формує унікальні для держави інформаційні ресурси, які мають статус «національного надбання» (постанова КМУ від 19.12.2001 р. № 1709);

 • головною організацією щодо методичного забезпечення державної системи НТІ в органах державної влади і управління (наказ МОН України від 06.07.2000 р. № 290);

 • на УкрІНТЕІ покладено інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення формування Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави (наказ МОН України від 14.11.2014 р. № 1326);

 

Відповідно до законодавства України УкрІНТЕІ виконує функції з організації міжнародного співробітництва у сфері НТІ:

 • представника України в Міжнародному центрі наукової і технічної інформації (постанови КМУ від 18.06.1993 № 460 та від 07.10.1999 р. № 1852);

 • національного інформаційного центру з міждержавного обміну НТІ (постанова КМУ від 26.02.1993 р. № 138).

 

 

 
FACEBOOK
Про УкрІНТЕІ
Контактна інформація

УкрІНТЕІ

Адреса: 03150, м. Київ вул. Антоновича, 180

Тел. +38 (044) 521-00-10, 521-09-73, Факс (044) 528-25-41

E-mail:uintei@uintei.kiev.ua

 
COPYRIGHT © 2018 УкрІНТЕІ