Наші партнери

Зарубіжні партнери

Грузинський науково-дослідний інститут науково-технічної інформації (ТЕХІНФОРМИ)

Інститут високих технологій Академії наук провінції Хейлунцзян КНР   (ИВТ АНПХ)

Інститут досліджень стратегій з розвитку науки та техніки Синьцзян-уйгурського автономного району (Китайська Народна Республіка) 

Науково-дослідний Інститут економічних реформ при Міністерстві Економіки Республіки Азербайджан

Національний інститут економічних досліджень (Республіка Молдова)

Національний центр державної науково-технічної експертизи (Казахстан)

Україно-Турецький Координаційний Центр Науково-Технічних Досліджень

Центр науки і інновацій при Президії Національної академії наук Азербайджану


Вітчизняні партнери

Академія технологічних наук України (АТН України)

Вінницький національний технічний університет

Громадська організація «Технологічний бізнес-інкубатор «Харківські технології»»

ДВНЗ "Державний інститут інтелектуальної власності"

ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет"

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Державна інноваційна фінансово-кредитна установа 

Державна наукова установа "Науковий гідрофізичний центр Національної академії наук України"

Державна науково-технічна бібліотека України

Державна організація "Український національний офіс інтелектуадльної власності та інновацій" (УКРНОІВІ) 

Державне підприємство "Науково-дослідний інститут "Оріент"

Державне підприємство інженерний центр "Техно-Ресурс" НАН України

Інститут біохімії ім.О.В. Палладіна НАН України

Інститут програмних систем Національної академії наук України

Київський інститут інтелектуальної власності та права Національного університету "Одеська юридична академія"

Київський університет культури

Міжкафедральний науково-виробничий центр інформаційних технологій Хмельницького національного університету

Навчально-науковий центр професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО)

Національний авіаційний університет

Національний аерокосмічний університет ім. М.С. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Національний транспортний університет

Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Одеський національний економічний університет (ОНЕУ)

Південний науковий центр Національної академії наук України та Міністерства освіти і науки України

Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського

Споживче товариство "Реаліум Україна"

ТОВ «Інженерно-технічний комплекс «Автоматика»

ТОВ «Компанія «Якість Гарантовано»

Товариство з обмеженою відповідальністю "Авіаційна компанія "Вектор""

Товариство з обмеженою відповідальністю "Антиплагіат"

Українська мережа трансферу технологій (УМТТ)

Харківський національний університет радіоелектроніки (ХНУРЕ)

 

Українська

 

  • Національна академія педагогічних наук України
  • БД «Технології України» 
  • БД “Науково-дослідні, дослідно-конструкторські роботи і дисертації України”
  • БД «Інноваційні технології та розробки»
  • БД «Наукові періодичні видання МОН України» 
  • БД  «Науково- технічні заходи»