Наукова діяльність

В Інституті постійно проводиться робота по вдосконаленню нормативно-правового та науково-організаційного забезпечення експертизи, основними результатами якої є розроблені:

 • Пропозиції змін до Закону України “Про наукову і науково-технічну експертизу”.
 • Пропозиції змін до Закону України “Про національну програму інформатизації”.
 • Пропозиції змін до Постанов КМУ про порядок експертизи в сфері інформатизації.
 • “Порядок проведення наукової і науково-технічної експертизи в ДІНТІЕ”.
 • Пропозиції по вдосконаленню системи проведення експертизи проектів на здобуття премії КМУ за розроблення і впровадження інноваційних технологій.

Систематизовано науково-методичні засади підготовки експертизи та організації процесу експертного опитування:

 • визначення цілей і завдань експертизи;
 • підбір експертів;
 • оцінювання фахового рівня експерта;
 • формування експертної групи;
 • визначення способів проведення експертизи.
Українська

 

 • Національна академія педагогічних наук України
 • БД «Технології України» 
 • БД “Науково-дослідні, дослідно-конструкторські роботи і дисертації України”
 • БД «Інноваційні технології та розробки»
 • БД «Наукові періодичні видання МОН України» 
 • БД  «Науково- технічні заходи»