НПА, що регламентують роботу

Державну наукову установу «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації» (скорочена назва - УкрІНТЕІ) було утворено шляхом злиття «Українського інституту науково-технічної і економічної інформації» та Державної наукової установи «Державний інститут науково-технічної  та інноваційної експертизи»  відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 № 1027 та Наказу МОН України від 21.12.2015 № 1330.

Статут УкрІНТЕІ затверджено наказом МОН України від 18.06.2021 № 693.

УкрІНТЕІ є головним науково-дослідним інститутом України з проблем науково-технічної і економічної інформації, науково-технічної та інноваційної експертизи, є державною установою, що утримується за рахунок коштів державного бюджету і належить до сфери управління Міністерства освіти і науки України (далі – Орган управління), яке є органом управління майном.

Нормативно-правовими документами УкрІНТЕІ визначено:

 • головною науковою організацією щодо узагальнення, опрацювання та підготовки проектів аналітичних довідок про стан розвитку науки і техніки, реалізацію  пріоритетних  напрямів розвитку науки і техніки  та результати наукової, науково-технічної, інноваційної  діяльності та трансферу технологій за рахунок коштів державного бюджету (постанови КМУ від 11.01.2018 № 13, від 07.09.2011 № 942 та від 28.12.2016 № 1056 та доручень МОН України від 22.01.2018 № 0515 вн-18, та від 14.03.2018 № 105-Д-18);
 • розпорядником Національного репозитарію академічних текстів (НРАТ) (постанова КМУ від 19.07.2017 № 541 та наказ МОН України від 25.10.2017 № 1421);
 • установою, на яку покладено ведення Реєстру міжнародних науково-технічних програм і проектів, що виконуються в рамках міжнародного науково-технічного співробітництва українськими вченими, а також грантів, що надаються в рамках такого співробітництва, технічну обробку документів, пов’язаних із підготовкою до реєстрації,  а також  підготовку і видачу в установленому порядку відповідних інформаційних матеріалів на запит органів державної влади, підприємств, установ, організацій та закладів освіти, громадських об’єднань (наказ МОН України від 20.11.2017 № 1507);
 • установою, на яку покладено інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення формування Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави (постанова КМУ від 23.04.2001 № 380 та наказ МОН України від 14.11.2014 № 1326);
 • головною науковою установою щодо науково-методичного, експертного та інформаційно-аналітичного забезпечення реалізації положень Закону України «Про державне регулювання  діяльності у сфері трансферу технологій» (наказ МОН України від 12.10.2006 № 699);
 • центром державної реєстрації науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій, що виконуються в Україні (постанови КМУ від 31.03.1992 № 162 та постанови КМУ від 10.03.1994 № 155). УкрІНТЕІ формує унікальні для держави інформаційні ресурси, які мають статус "національного надбання" (постанова КМУ від 19.12.2001 № 1709).

Відповідно до законодавства України УкрІНТЕІ виконує функції з організації міжнародного співробітництва у сфері НТІ​:

Українська

 

 • Національна академія педагогічних наук України
 • БД «Технології України» 
 • БД “Науково-дослідні, дослідно-конструкторські роботи і дисертації України”
 • БД «Інноваційні технології та розробки»
 • БД «Наукові періодичні видання МОН України» 
 • БД  «Науково- технічні заходи»