Порядок державного обліку НТР та дисертацій

Роз'яснення щодо державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт

Згідно з Порядком державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій, затвердженого Наказом МОН N977 від 27.10.2008р. зареєстрованим в Мін'юсті 06.04.2009 р. за N 312/16328, обов’язковій державній реєстрації та обліку підлягають відкриті (несекретні) НДР (ДКР), що виконуються в наукових установах, вищих навчальних закладах III та IV рівнів акредитації, на підприємствах та в організаціях України, фінансування яких повністю або частково здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.

Відкриті (несекретні) НДР (ДКР), що виконуються юридичними чи фізичними особами (далі – Виконавці) за власний рахунок, реєструються ними на добровільних засадах. Замовниками НДР (ДКР) можуть бути органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації незалежно від форм власності та підпорядкування, а також фізичні особи (далі – Замовник).

Підставою для проведення державної реєстрації та обліку розпочатих, виконуваних, закінчених НДР (ДКР) є комплект оформлених згідно з вимогами Порядку і поданих до УкрІНТЕІ реєстраційних, облікових і інформаційних документів, а саме:

Реєстраційна картка (РК) НДР (ДКР), оформлена згідно з додатком А, є документом, яким Виконавець повідомляє УкрІНТЕІ про свої наміри щодо виконання НДР (ДКР).

Облікова картка (ОК) НДР (ДКР), оформлена згідно з додатком Б, і звіт про НДР (ДКР) є документами, якими Виконавець повідомляє УкрІНТЕІ про хід виконання і завершення робіт з НДР (ДКР).

Інформаційна картка науково-технічної продукції (ІК НТП) НДР (ДКР), оформлена згідно з додатком В, є документом, яким Виконавець повідомляє УкрІНТЕІ про науково-технічну продукцію, яку створено в результаті НДР (ДКР).

Заповнені бланки РК, ОК, ІК НТП подаються до УкрІНТЕІ на паперовому і електронному носіях інформації (CD-R, CD-RW, DVD). Звіти подаються до УкрІНТЕІ на електронному носії інформації (CD-R, CD-RW, DVD).

Структура і зміст інформації на паперовому і електронному носіях інформації мають бути ідентичними.

За достовірність відомостей, що вказані в реєстраційних і облікових документах, зміст звітних документів, якість оформлення і своєчасне їх подання до УкрІНТЕІ відповідає:

  • керівник підприємства, установи, організації, що є виконавцем НДР (ДКР);
  • фізична особа, що виконує НДР (ДКР).

Редагування тексту реєстраційних, облікових, інформаційних і звітних документів УкрІНТЕІ не здійснює.

Українська

 

  • Національна академія педагогічних наук України
  • БД «Технології України» 
  • БД “Науково-дослідні, дослідно-конструкторські роботи і дисертації України”
  • БД «Інноваційні технології та розробки»
  • БД «Наукові періодичні видання МОН України» 
  • БД  «Науково- технічні заходи»