Загальні відомості

Державну наукову установу «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації» (скорочена назва - УкрІНТЕІ) було утворено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 р. № 1027  та Наказу МОН України від 21.12.2015 р. № 1330 шляхом злиття державної наукової установи «Державний інститут науково-технічної та інноваційної експертизи» (код ЄДРПОУ 20590746) та Українського інституту науково-технічної і економічної інформації (код ЄДРПОУ 16308272) і є їх правонаступником.

УкрІНТЕІ є державною установою, що утримується за рахунок коштів державного бюджету і належить до сфери управління Міністерства освіти і науки України, яке є органом управління майном.

Директор - КАМИШИН Володимир Вікторович -  доктор педагогічних наук, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України,лауреат Державної премії УРСР у галузі науки і техніки та Державної премії України у галузі освіти.

Український інститут науково-технічної експертизи та інформації створено з метою забезпечення здійснення та наукового супроводу заходів з реалізації державної політики у сферах наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та трансферу технологій, а також для наукового забезпечення виконання завдань і функцій у зазначених вище сферах, покладених на Орган управління.

МІСІЯ Інституту полягає у забезпеченні наукового, науково-технічного та інноваційного розвитку шляхом експертної, інформаційної та консалтингової підтримки.

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ

Наукові дослідження та науково-технічні розробки:

 • моніторинг та аналітичні дослідження процесів у науковій, науково-технічній та інноваційній сферах;
 • розроблення проектів законодавчих актів та науково-методичних документів з питань науково-технічної експертизи, науково-технічної інформації, інноваційної діяльності та трансферу технологій;
 • прогнозування науково-технологічного та інноваційного розвитку країни;
 • підготовка аналітичних оглядів щодо стану, досвіду та актуальних питань науково-технічної та інноваційної діяльності в Україні та за кордоном.

Організація та проведення наукової та науково-технічної експертизи:

 • наукових та науково-технічних проектів (пропозицій, запитів), поданих на конкурси: за державним замовленням на науково-технічну продукцію; Державного фонду фундаментальних досліджень; на здобуття Премії Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій та інші;
 • науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт;
 • інноваційних та інвестиційних проектів;
 • технологій або їх складових, які були створені за бюджетні кошти при їх трансфері;
 • організація та проведення технологічного аудиту.

Збір, аналіз та поширення науково-технічної інформації:

Інститут є головною організацією державної системи науково-технічної інформації і здійснює свою діяльність у цій сфері за такими основними напрямами:

 • державна реєстрація науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, захищених дисертацій, технологій та їх складових, які були створені за бюджетні кошти;
 • формування фондів науково-технічної інформації та результатів науково-технічної діяльності;
 • видання та розповсюдження інформаційних матеріалів, журналів, дайджестів та аналітичних оглядів у науково-технічній та інноваційній сферах;
 • організація та проведення постійно діючих виставок новітніх технологій та розробок, конференцій, круглих столів, інших науково-освітніх заходів.

Інститут є учасником Національної науково-технологічної платформи (координаційного центру досліджень) у сфері «зеленої» економіки та «зеленого» зростання.

Супроводження трансферу технологій:

Інститут є базовою організацією для забезпечення діяльності Національного інформаційного центру зі співробітництва з ЄС у сфері науки і технологій (Інформцентр ЄС), головною функцією якої є забезпечення імплементації рамкової програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій «Горизонт 2020».

На базі Інституту, в рамках проекту Всесвітньої організації інтелектуальної власності, створюється Центр підтримки технологій та інновацій.

 • збір та підготовка інформації про перспективні технології, створення та ведення відповідних баз даних і платформ, надання зацікавленим особам інформації щодо найбільш перспективних для комерціалізації науково-технічних розробок;
 • визначення перспективних напрямів комерціалізації науково-технічного розробок, створених у вищих навчальних закладах, допомога у просуванні їх на ринку;
 • консультування щодо економічних, юридичних та організаційних питань трансферу технологій та їх складових;
 • проведення маркетингових досліджень.

Електронна бібліотека дисертацій:

Інститут має автоматизований інформаційний фонд науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт і захищених дисертацій, який є Національним надбанням держави. У Фонді зберігаються дані про результати науково-технічної діяльності обсягом понад 100 тис. документів.

Доступ до інформаційних ресурсів Фонду здійснюється через електронну бібліотеку Е-Library, яка дозволяє виконувати пошук та отримувати доступ до повних текстів дисертацій та звітів з автоматизованого робочого місця читача.

Школа наукових стартапів:

З метою сприяння розвитку інноваційної діяльності в УкрІНТЕІ створюється Школа наукових стартапів, основними напрямами діяльності якої буде:

 • формування та розвиток у молоді підприємницьких якостей в інноваційній сфері;
 • створення платформи для обміну науково-технічною інформацією;
 • допомога в розробці бізнес-планів;
 • сприяння у пошуку інвесторів.

Музей науки:

З метою популяризації наукових досягнень, сприяння розвитку пізнавальних інтересів та мотивації наукової молоді в Інституті планується створити Музей науки.

Очолюють проведення наукових досліджень:

 • Камишин Володимир Вікторович - доктор педагогічних наук, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник.
 • Писаренко Тетяна Василівна - кандидат технічних наук.
 • Чмир Олена Сергіївна - доктор економічних наук, професор.
 • Засанська Світлана Володимирівна - кандидат економічних наук, старший науковий співробітник.

Інститут співпрацює з 6286 експертами, з яких 12 - академіки НАН України, 78 - члени-кореспонденти НАН України, 4563 - доктори наук, 1633 - кандидати наук.

В УкрІНТЕІ функціонує власний Інтернет-вузол на базі потужного веб-сервера, що дозволяє максимально швидко отримувати нову інформацію в галузі науки, техніки та економіки, а також одночасно оперативно надавати на вітчизняний та зарубіжний ринки відомості щодо новітніх технологій, бізнес-проектів тощо.

Інститут проводить міжнародні та всеукраїнські наукові заходи за участі висококваліфікованих фахівців.

Українська

 

 • Національна академія педагогічних наук України
 • БД «Технології України» 
 • БД “Науково-дослідні, дослідно-конструкторські роботи і дисертації України”
 • БД «Інноваційні технології та розробки»
 • БД «Наукові періодичні видання МОН України» 
 • БД  «Науково- технічні заходи»