Загальні відомості

Інститут здійснює організацію і проведення наукової та науково-технічної експертизи:

 

Суб’єкт інноваційної діяльності, який заявляє інноваційний проект на державну реєстрацію, повинен здійснити його експертизу. 
Експертизу інноваційних проектів організовує та проводить Державна наукова установа «Український інститут науково-технічної експертизи та інформаціїі» відповідно до «Методики проведення державної експертизи інноваційних проектів», Наказ Міністерства освіти і науки України №114 від 21.02.2008 р. та інших нормативних актів. 
Для подання інноваційного проекту на експертизу заявнику необхідно оформити документи, перелік яких наведений у "Порядку державної реєстрації інноваційних проектів і ведення Державного реєстру інноваційних проектів".

Об’єктами експертизи є: завдання (проекти) інформатизації у формі пропозицій, подані органами державної влади та органами місцевого самоврядування для включення до Національної програми інформатизації, а також проекти державних, галузевих, регіональних, інноваційних та інвестиційних програм і проектів інформатизації; проекти інформатизації, зокрема проекти контрактів (договорів, угод) щодо проведення робіт (етапів робіт) із створення, модернізації та розвитку інформаційних систем (інформаційно-обчислювальних мереж, програмно-технічних комплексів, засобів інформатизації, банків і баз даних), загальнодержавного, галузевого та регіонального рівня; виконані проекти інформатизації, щодо яких виникає потреба у проведенні експертизи та отриманні науково обґрунтованих експертних висновків. 
Інші види діяльності в галузі інформатизації: консультування виконавців проектів інформатизації щодо розробки проектної документації на всіх стадіях життєвого циклу; консультування замовників та виконавців проектів інформатизації щодо організації передпроектних робіт: обстеження, формування функціональних вимог, розробка концепції, розробка обрису, розробка технічного завдання; експертне супроводження конкурсних торгів; інформаційно-технологічний аудит діяльності.

  • інших об'єктів експертизи на запит замовника:

Відповідно до статті 39 Закону України "Про здійснення державних закупівель" обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі повинно містити окрім умов застосування такої процедури також посилання на експертні документи, що підтверджують їх наявність. 

Українська

 

  • Національна академія педагогічних наук України
  • БД «Технології України» 
  • БД “Науково-дослідні, дослідно-конструкторські роботи і дисертації України”
  • БД «Інноваційні технології та розробки»
  • БД «Наукові періодичні видання МОН України» 
  • БД  «Науково- технічні заходи»