УкрІНТЕІ та НАЗЯВО підписали Меморандум про співпрацю

Державна наукова установа «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації» та Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти  уклали Меморандум про організацію співпраці  у галузі  науки, освіти, інновацій та науково-технічної інформації для досягнення наступних цілей:

- сприяння розвитку в Україні сучасної системи наукових досліджень, побудованих на засадах академічної етики та новітніх наукових досягненнях;

- всебічна підтримка розвитку відкритої науки та підтримки відкритого доступу і поширення якісної наукової / науково-технічної інформації;

- співпраця у сферах наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності, науково-технічної експертизи, трансферу технологій, науково-технічної інформації;

- упровадження передового міжнародного досвіду у сфері академічної доброчесності, експертизи наукових праць, формування інформаційних ресурсів та сучасної інфраструктури у цих сферах, побудови інтегрованих наукових цифрових архівів і баз даних;

- сприяння розвитку наукового, методичного, інформаційно-аналітичного, програмно-технологічного, експертного та організаційного забезпечення наукової і науково-технічної діяльності, науково-технічної експертизи, інноваційної діяльності;

- проведення спільних досліджень;

- формування інформаційно-навчального контенту для підтримки системи освітньої та науково-дослідної діяльності задля забезпечення легкого доступу до необхідної інформації усіх зацікавлених споживачів освітніх та наукових послуг;

 - обмін інформаційно-бібліографічними даними згідно з предметом договору. 

Для реалізації задекларованих цілей цього Меморандуму Сторони можуть:

- обмінюватися наявною у їхньому розпорядженні інформацією з питань, що становлять  взаємний інтерес у сфері наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності, науково-технічної експертизи, трансферу технологій, науково-технічної інформації;

- створювати єдиний інформаційний простір у сферах спільної діяльності;

- організовувати та проводити спільні консультації, форуми, конференції, симпозіуми, семінари, круглі столи та інші наукові заходи з метою популяризації наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності, трансферу технологій, відкритої науки та відкритого доступу;

- реалізовувати спільні проєкти з підготовки наукових, науково-методичних, інструктивних, навчально-методичних матеріалів, обміну досвідом розвитку електронних сервісів, баз даних тощо;

- залучати провідних спеціалістів з обох сторін для розроблення та практичної реалізації спільних програм і проектів;

- розміщувати інформацію про результати співпраці  на власних електронних ресурсах, у періодичних виданнях, наукових публікаціях тощо.

Детальніше.

 

 

  • Національна академія педагогічних наук України
  • DB «Technologies of Ukraine»
  • DB "Research, developmental works and dissertations of Ukraine"
  • DB «Innovative technologies and developments»
  • DB «Scientific periodicals of the Ministry of Education and Science of Ukraine»
  • DB «Scientific and technical events»