Information services

Відділення сприяння інноваційної діяльності

Найменування послуги Вартість, грн.
 Комплексне інформаційне обслуговування.
 Інформаційний пакет "Комплексний", на рік
1440,00

 Комплексне інформаційне обслуговування.
 Інформаційний пакет "Наука, технології, інновації", на рік

1020,00
 Реєстрація науково-технічних заходів 60,00

 

Відділення інформаційних ресурсів

Найменування послуги Вартість, грн.
 Заповнення форми реєстраційних (РК) документів 
 за матеріалами, що подані виконавцями НДДКР 
 з подальшим друкуванням облікових документів 
 з присвоєнням Державного реєстраційного номеру
150,00

 Заповнення форми реєстраційних (РК) документів 
 за матеріалами, що подані виконавцями НДДКР 
 з подальшим друкуванням реєстраційних документів + 
 переклад на англійську мову реєстраційних документів 
 за матеріалами, що подані виконавцями НДДКР

170,00
 Заповнення форми облікових (ОК) документів 
 за матеріалами, що подані виконавцями НДДКР 
 з подальшим друкуванням облікових документів 
 з присвоєнням Державного облікового номеру
200,00
 Заповнення форми облікових (ОК)  документів 
 за матеріалами, що подані виконавцями НДДКР 
 з подальшим друкуванням облікових документів + 
 переклад на англійську мову облікових документів 
 за матеріалами, що подані виконавцями НДДКР 
220,00
 Пошук в базі даних НДДКР і дисертацій України 
 інформації без пошукових реквізитів  
 (за кожен знайдений документ)
15,00
 Пошук в базі даних НДДКР і дисертацій України 
 інформації за будь-яким об`єднанням реквізитів 
 (за кожен знайдений документ)
5,00
 Видача довідки про реєстрацію НДДКР, 1 довідка 
 (до 20 робіт)
100,00
 Видача довідки про реєстрацію НДДКР, 1 довідка 
 (від 21 до 50 робіт)
300,00
 Видача довідки про реєстрацію НДДКР, 1 довідка 
 (понад  50 робіт)
600,00
 Робота в читальному залі:                               
  • з неопублікованими документами (НДДКР та дисертаціями), за годину          
  • надання робочого місця для доступу до наукометричних  баз даних Scopus,  Web of Science (WOS), за годину
50,00
 Сканування зображень, 1 лист формату А 4 4,00
 Друкування дисертацій, 1 лист  формату А4 5,00
 Копіювання дисертацій, запис на електронний носій, 
 1 лист формату А4
1,00
 Заповнення форми облікових документів дисертацій (ОКД)
 з подальшим друкуванням облікових документів 
 з присвоєнням державного облікового номеру
200,00
 Підбирання актуальної теми дисертації. 
 Обирання з 3-5 тем. Термін виконання 7-14 днів
600,00
 Оформлення дисертаційних робіт згідно вимогам ВАК. 
 Термін виконання від 5 до 10 днів
2000,00-8000,00
 Оформлення переліку використаної літератури згідно 
 вимогам ВАК:    
  • за одне джерело    
  • 150-180 джерел

 

10,00
1200,00-1500,00 

 Друк дисертації та палітурні роботи 2000,00
 Підбирання актуальної теми монографії. 
 Обирання з 3-5 тем. Термін виконання 7-14 днів
500,00
 Оформлення монографії згідно вимогам ВАК. 
 Термін виконання від 5 до 10 днів
1500,00-5000,00
 Друк монографії та палітурні роботи 2000,00
 Оформлення автореферату згідно вимогам ВАК. 
 Термін виконання від 5 до 10 днів
2000,00
 Друк автореферату та палітурні роботи 1500,00

 

Відділ міжнародного науково-технічного співробітництва та трансферу технологій

Найменування послуги Вартість, грн.
 Пошук інвестора для інноваційної технології/розробки
 або пошук експерта в Автоматизованій системі 
 формування інтегрованих міждержавних
 інформаційних ресурсів (за один контакт)
200,00

 Заявка на оперативний пошук необхідної технології 
 у БД «Інноваційні технології та розробки»

100,00
  Заявка на оперативний пошук необхідного інвестиційного 
 проекту у БД «Інвестиційні проекти»
100,00
 Заявка на оперативний пошук експерта 200,00
 Розміщення інформаційних матеріалів
 в «Електронному бюлетені трансферу технологій»
100,00
 Розміщення  інформаційних матеріалів у журналі «НТІ» 
 (рубрика «Трансфер інноваційних технологій»)
100,00
 Річна передплата на щоквартальний «Електронний
 бюлетень трансферу технологій» (щоквартально)
240,00
 Розміщення банерної зсилки на сайт організації-
 партнера на сторінці «Трансферу інноваційних 
 технологій», (щомісячно)
150,00
 Підготовка тематичних інформаційно-аналітичних 
 оглядів/технологій/розробок/проектів за замовленням
визначається окремим договором
 Розміщення реклами на сайті Міждержавної 
 інформаційно-технологічної платформи трансферу 
 технологій колективного користування, (щомісячно)
визначається окремим договором

 

Відділ супроводження академічних ресурсів

Найменування послуги Вартість, грн.
 Формування за замовленням бібліографічних покажчиків  
 академічних текстів з використанням бази Національний 
 репозитарій академічних текстів
120,00

 Формування за замовленням бібліографічних покажчиків  
 академічних текстів з використанням бази Scopus

120,00
 Формування за замовленням бібліографічних покажчиків  
 академічних текстів з використанням бази  Web of 
 Science (WOS)
120,00

 

Відділення наукової та науково-технічної експертизи 

Найменування послуги Вартість, грн.
 Вартість проведення наукової і науково-технічної
 експертизи окремого наукового, науково-технічного
 або науково-технічної частини інноваційного
 (інвестиційного) проекту. За складність об’єкту
 експертизи вартість її проведення може збільшуватись
 до 50%. У разі зменшення терміну проведення
 експертизи, на прохання замовника, з 30 до 15 
 календарних днів вартість її проведення збільшується
 на 30%. Максимальна вартість проведення експертизи
 визначена Законом України «Про наукову і науково-
 технічну експертизу» (Ст. 34) і не може перевищувати:
 для експертизи наукових і науково-технічних програм
 та проектів - 1,5% кошторису витрат, передбачених на 
 їх виконання; для експертизи виконаних науково-
 дослідних або проектно-конструкторських робіт - 
 3% вартості обсягу виконаних робіт
визначається
окремим
договором

 

Відділення аналітичних досліджень

Найменування послуги Вартість, грн.
 Надання в оренду часу користування ресурсом DI,
 за годину
100,00

 Проведення патентних досліджень у науково-технологічній
 та інноваційній сферах із використанням DI

визначається окремим договором
 Проведення наукометричних досліджень у науково-
 технологічній та інноваційній сферах на платформі
 WoS.B67
визначається окремим договором

 

 

English

 

  • Національна академія педагогічних наук України
  • DB «Technologies of Ukraine»
  • DB "Research, developmental works and dissertations of Ukraine"
  • DB «Innovative technologies and developments»
  • DB «Scientific periodicals of the Ministry of Education and Science of Ukraine»
  • DB «Scientific and technical events»