Навчальні тренінги з трансферу технологій та управління інноваційною діяльністю

З 28 вересня по 30 листопада 2018 року ДНУ "Український інститут науково-технічної експертизи та інформації" за підтримки Міністерства освіти і науки України та Національної академії наук України провів навчальні тренінги з трансферу технологій та управління інноваційною діяльністю.

На тренінги були запрошені представники закладів вищої освіти (ЗВО) та наукових установ (НУ), галузевих інститутів, інститутів післядипломної освіти, винахідники, патентні повірені, аспіранти, студенти, усі зацікавлені особи.

На навчання зареєструвалися слухачі з 31 вишу, 26 наукових установ та інших організацій. У тренінгах  взяло участь понад 60 осіб, у т. ч. он-лайн. 

На відкритті тренінгів з вітальним словом виступив заступник міністра МОН України Стріха М.В.

У якості тренерів до проведення занять були залучені знані науковці. Зокрема к. ю. н., директор Центру досліджень інтелектуальної власності та передачі технологій  Капіца Ю. М., к. е. н., радник голови Північно-Східного Наукового Центру НАН України і МОН України Воліков В. В. к. е. н., н. с., державний експерт експертної групи з питань фінансових механізмів та інвестицій директорату інновацій та трансферу технологій Міністерства освіти і науки України, експерт,  Консорціум EEN – Ukraine Харіна О. О., к. ю. н., учений секретар Центру інтелектуальної власності та передачі технологій Шахбазян К. С., к. т. н., генеральний директор ТОВ “ІНФОРМАТІО-Консорціум” Васильев О. В.

Слухачам для вивчення були запропоновані теми: «Діяльність підрозділів з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності ЗВО і НУ. Політика у сфері охорони інтелектуальної власності та трансферу технологій ЗВО і НУ. Технологічний аудит», «Міжнародні інструменти трансферу технологій», « Оцінка вартості та облік об’єктів права інтелектуальної власності», «Способи та основні етапи комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності» та ін.

Під час навчання учасники тренінгів виконали завдання по розробці навчальних проектів. А саме:

- підготували план проведення технологічного аудиту за наданими параметрами здійснили аудит, підготували короткий звіт щодо його проведення

- здійснили оцінку майнових прав на певний об’єкт права інтелектуальної власності в цілях бухгалтерського обліку та оцінку ринкової (справедливої вартості) для певного ОІВ ЗВО, НУ; визначили межі роялті для певної угоди з комерціалізації ОІВ ЗВО, НУ

- провели маркетингове, патентно-кон'юнктурне дослідження стосовно певного  ОІВ, наукоємної продукції, підготувати звіт  щодо його проведення

- підготували бізнес-план з комерціалізації певного ОІВ, наукоємної продукції ЗВО, НУ та виконали тестові завдання по визначеним темам.

Аналіз анкетування, що було проведене на підсумковому занятті, засвідчив високу оцінку слухачами роботи тренерів, підбору тематики та організації навчання.

Подібні заходи УкрІНТЕІ планує проводити на постійній основі не тільки в Києві, а й в інших регіонах.

Підсумки проведення навчальних тренінгів підвів керівник експертної групи з питань комунікацій та стратегічного планування директорату інновацій та трансферу технологій МОН України Чернюк В. І., який також відмітив високий рівень організації проведення навчальних тренінгів.

 

 

 

  • Національна академія педагогічних наук України
  • DB «Technologies of Ukraine»
  • DB "Research, developmental works and dissertations of Ukraine"
  • DB «Innovative technologies and developments»
  • DB «Scientific periodicals of the Ministry of Education and Science of Ukraine»
  • DB «Scientific and technical events»