Експертиза інноваційних проектів

Суб’єкт інноваційної діяльності, який заявляє інноваційний проект на державну реєстрацію, повинен здійснити його експертизу.

Експертизу інноваційних проектів організовує та проводить Державна наукова установа «Український інститут науково-технічної експертизи та інформаціїі» відповідно до «Методики проведення державної експертизи інноваційних проектів», Наказ Міністерства освіти і науки України №114 від 21.02.2008 р. та інших нормативних актів.

Для подання інноваційного проекту на експертизу заявнику необхідно оформити документи, перелік яких наведений у "Порядку державної реєстрації інноваційних проектів і ведення Державного реєстру інноваційних проектів".

При складанні інноваційного проекту та його бізнес-плану слід звернути увагу на основні складові:

 • інноваційну;
 • спеціальну (стосовно об'єктів, на які поширюються положення Закону України "Про державну таємницю";
 • науково-технічну (наукову);
 • з питань інтелектуальної власності;
 • екологічну;
 • енергозберігаючу;
 • маркетингову;
 • фінансово-економічну;
 • правову;
 • щодо отримання дозволів на організацію виробництва (практичну реалізацію) об'єкта;
 • та інші.

Результати експертних досліджень оформлюються у вигляді висновків експертів, на основі яких складається загальний висновок експертизи і затверджується директором Інституту. Після цього загальний висновок експертизи заноситься до реєстру проведених експертиз і передається замовнику з підписанням акта здачі-приймання.

Українська

 

 • Національна академія педагогічних наук України
 • БД «Технології України» 
 • БД “Науково-дослідні, дослідно-конструкторські роботи і дисертації України”
 • БД «Інноваційні технології та розробки»
 • БД «Наукові періодичні видання МОН України» 
 • БД  «Науково- технічні заходи»