ЗДІЙСНЕННЯ РЕЄСТРАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ЇХ СКЛАДОВИХ

Відповідно до пункту 3 Порядку реєстрації технологій та їх складових, що створені чи придбані за бюджетні кошти або створені чи придбані підприємствами державної форми власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 липня 2013 року № 472 (далі – Порядок), обов’язковій реєстрації у місячний строк з дня закінчення відповідних робіт (НДДКР) чи підписання договору про трансфер технологій підлягають технології, які:

 • створені або придбані (частково або повністю) за рахунок коштів державного бюджету (загального та/або спеціального фондів державного бюджету);
 • створені або придбані підприємствами державної форми власності.

Інші технології можуть бути зареєстровані за бажанням їх власників (відповідно до абзацу четвертого пункту 3 Порядку).

Реєстрація технологій залежно від режиму доступу до інформації, яку вони містять, відбувається таким чином:

І. Реєстрація технологій, які не містять секретної або службової інформації, здійснюється через електронну систему реєстрації технологій.

Процедура реєстрації технологій через електронну систему регламентується пунктами 7 1-7 3 Порядку, а також Інструкцією з оформлення Реєстраційної картки технології та її складових, що створені або придбані (частково або повністю) за рахунок бюджетних коштів, створені або придбані державними підприємствами, пропонуються для реєстрації суб’єктами (власниками) технологій, затвердженою наказом МОН від 09 листопада 2015 р. № 1156, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 02.12.2015 р. за № 1501/27946.

Відповідно до пункту 7 1 Порядку, для отримання можливості зареєструвати технологію, яка не містить секретної або службової інформації, заявник (державне підприємство, що створило або придбало технологію, суб’єкт господарювання, що створив або придбав технологію за рахунок бюджетних коштів, або власник технології, вказаної в абзаці четвертому пункту 1 зазначеного Порядку) визначає уповноважену ним особу (за необхідності може бути визначено кілька уповноважених осіб), яка є відповідальною за заповнення Реєстраційної картки технології, та повідомляє про таку особу МОН із зазначенням її прізвища, ім’я, по батькові, займаної посади, контактних номера телефону та адреси електронної пошти.

Уповноважена особа має зареєструватися в електронній системі, яка доступна за вказаним вище посиланням, та після успішного проходження процедури авторизації отримає доступ до особистого кабінету користувача електронної системи і матиме змогу заповнити поля реєстраційної форми та відправити заповнений проект Реєстраційної картки технології до МОН на перевірку реєстратору через особистий кабінет користувача системи.

ІІ. Реєстрація технологій, які містять секретну або службову інформацію, відбувається шляхом надсилання до МОН переліку документів, визначеного пунктом 5 Порядку, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про державну таємницю», іншими нормативно-правовими актами у сфері охорони державної таємниці та нормативно-правовими актами, які визначають порядок роботи з матеріальними носіями інформації, що містять службову інформацію.

Документи для реєстрації технологій, які містять секретну або службову інформацію приймаються за адресою: просп. Берестейський, 10, м. Київ, 01135, відділ інформаційної безпеки департаменту забезпечення документообігу, контролю та інформаційних технологій МОН (кабінет 22).

Заповнення реєстраційної форми в системі електронної реєстрації технологій та оформлення бланка Реєстраційної картки технології та її складових здійснюється відповідно до пункту 3 Інструкції з оформлення Реєстраційної картки технології та її складових, що створені або придбані (частково або повністю) за рахунок бюджетних коштів, створені або придбані державними підприємствами, пропонуються для реєстрації суб’єктами (власниками) технологій, затвердженої наказом МОН від 09 листопада 2015 р. № 1156, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.12.2015 р. за № 1501/27946.

Окремо слід звернути увагу на те, що відповідно до Порядку державної реєстрації та обліку науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 24 березня 2022 року № 271, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 червня 2022 р. за № 640/37976, під час реєстрації науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт, наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок зазначаються відомості про створену науково-технічну продукцію, зокрема технології (із зазначенням Державного реєстраційного номера технології, що присвоюється після процедури реєстрації технології в електронній системі). 

 1. Електронна система реєстрації технологій доступна за посиланням.
 2. Державний реєстр технологій можна переглянути за посиланням

Консультації з питань реєстрації технологій, порядку заповнення реєстраційної картки технології надають фахівці відділу державно-приватного партнерства директорату інновацій та зв’язків науки з реальним сектором економіки:

 • Тішура Олександр Володимирович, головний пеціаліст відділу, тел.: (044) 287-82-30, ел. адреса: oleksandr.tishura@mon.gov.ua;
 • Оліневич Ірина Василівна, головний спеціаліст відділу, тел.: (044) 287-89-17, ел. адреса: iryna.olinevych@mon.gov.ua;

з питань нормативного забезпечення реєстрації технологій, внесення технологій до Державного реєстру технологій:

 • Петровський Андрій Іванович, керівник експертної групи з питань державно-приватного партнерства директорату інновацій та зв’язків науки з реальним сектором економіки, тел.: (044) 287 82 68, ел. адреса: andrii.petrovskyi@mon.gov.ua.
Українська

 

 • Національна академія педагогічних наук України
 • БД «Технології України» 
 • БД “Науково-дослідні, дослідно-конструкторські роботи і дисертації України”
 • БД «Інноваційні технології та розробки»
 • БД «Наукові періодичні видання МОН України» 
 • БД  «Науково- технічні заходи»