TISC

Інтелектуальна власність є невід'ємною частиною сучасного суспільства, що охоплює права на винаходи, авторські твори, торгові марки, дизайн та інші інтелектуальні надбання. В умовах стрімкого світового прогресу, трансформації цифрових технологій, динамічного розвитку виробництва, інновацій та бізнесу особливого значення набувають права на результати інтелектуальної діяльності людини. Ці процеси вимагають нового підходу до правової оцінки і захисту інтелектуальної власності, суть якого полягає у визнанні за відповідною особою (фізичною чи юридичною особою), що створила відповідний об’єкт інтелектуальної власності, права авторства (винахідництва) на такий об’єкт.

Ще у квітні 2009 року Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ) прийняла рішення про запуск експериментального проекту зі створення  Technology and Innovation Support Center (TISC) в Україні.  Процес створення мережі TISC було започатковано підписанням 23.07.2018 р. Меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та ВОІВ.

З 2023 р. на базі УкрІНТЕІ функціонує  Центр підтримки технологій та інновацій / TISC (TISC (nipo.gov.ua)), що є нетиповим міжнародним проєктом підтримки винахідництва, інновацій та стартап-проєктів, що надає винахідникам доступ до патентної, наукової і технічної баз даних, допомогу в ліцензуванні та трансфері технологій, надає інформаційно-консультативну підтримку та послуги з питань охорони інтелектуальної власності, комерціалізації та просування інновацій на технологічних ринках України та за кордоном, забезпечує охорону прав і управління ними. 

Регіональний TISC, створений на базі наукової установи, надає такі послуги для винахідників, інноваторів, авторів, креаторів:

 1.  Базовий рівень – обов’язкові, згідно з вимогами ВОІВ (на безкоштовній основі):
 • надання доступу до патентних і непатентних інформаційних ресурсів; 
 • надання консультаційної допомоги щодо використання вищезазначених інформаційних ресурсів; 
 • організація дистанційного навчання за програмами Академії ВОІВ.

     2.  Додаткові послуги – необов’язкові (на безкоштовній основі):

 • · надання загальної інформації щодо законодавства у сфері інтелектуальної власності та інноваційної діяльності, а також нормативно-правових актів з оформлення і подання заявок на отримання охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності і підтримання їх чинності; 
 • ·  надання допомоги в проведенні пошуку та отриманні технічної інформації; 
 • ·  навчання навичкам проведення пошуку в спеціалізованих базах даних та інших інформаційних ресурсах у сфері інтелектуальної власності; 
 • ·  надання базових рекомендацій з формування ліцензійних договорів; 
 • ·  інформування про можливості отримання консультацій фахівців з інтелектуальної власності; 
 • ·  участь в організації та проведенні науково-практичних конференцій, семінарів та інших заходів з питань правової охорони і використання результатів інтелектуальної, творчої діяльності, розвитку інноваційної діяльності, проведення патентних досліджень; 
 • ·  консультування з загальних питань оформлення і подання заявок (у тому числі в електронному вигляді) на видачу охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності; 
 • ·  надання доступу користувачам до апаратних і програмних засобів TISC; 
 • ·  інші послуги. 
 1.  Послуги, які можуть надаватися в TISCs на платній основі:
 • ·   оформлення документів на отримання прав на об’єкти права інтелектуальної власності; 
 • · надання консультаційних послуг з питань розробки та реалізації патентної стратегії господарюючого суб’єкта; 
 • · проведення патентних досліджень, включаючи дослідження технічного рівня і тенденцій розвитку об’єктів господарської діяльності, їх патентоспроможності, патентної чистоти, конкурентоспроможності на основі патентної та іншої інформації, і підготовка звітів про патентні дослідження; 
 • ·  розробка рекомендацій щодо отримання (оформлення) правової охорони на виявлені результати науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт і використання їх у суспільному вжитку; 
 • ·  аналіз комерційної діяльності на основі патентної інформації, включаючи ліцензійну діяльність розробників (організацій і фірм), виробників (постачальників) продукції і фірм, що надають послуги, їх патентної політики для виявлення конкурентів, потенційних контрагентів, ліцензіарів та ліцензіатів, партнерів у співпраці; підготовка звітів щодо патентних ландшафтів; 
 • · проведення моніторингу науково-технічного та інноваційного потенціалу, інтелектуальних ресурсів тощо; 
 • ·  оцінка комерційного потенціалу науково-технічних розробок; 
 • ·  проведення маркетингових досліджень з метою відбору ринково-значущих проєктів; 
 • ·  надання консультаційних послуг з питань розробки та реалізації стратегії комерціалізації прав на об’єкти права інтелектуальної власності; 
 • ·  розробка проєктів ліцензійних договорів, визначення умов ліцензії; 
 • ·  розробка бізнес-планів інноваційних проєктів; 
 • ·  оцінка вартості прав на об’єкти інтелектуальної власності; 
 • ·  попередня оцінка авторської винагороди за використання прав на об’єкти права інтелектуальної власності; 
 • ·  технічні послуги (копіювання і сканування матеріалів, друк документів на принтері, набір тексту на комп’ютері, послуги електронної пошти, висновок щодо результатів пошуку інформації на паперових та електронних носіях та ін.); 
 • ·  інші послуги, необхідні на різних етапах провадження інноваційної / інтелектуальної, творчої діяльності.

Координатор в УкрІНТЕІ: Михальченкова Олена тел. +38 098 419-9186; e-mail: alenasimchuk5566@gmail.com

 

Українська

 

 • Національна академія педагогічних наук України
 • БД «Технології України» 
 • БД “Науково-дослідні, дослідно-конструкторські роботи і дисертації України”
 • БД «Інноваційні технології та розробки»
 • БД «Наукові періодичні видання МОН України» 
 • БД  «Науково- технічні заходи»