Рада молодих вчених

Рада молодих вчених є колегіальним об’єднанням молодих вчених установи, яке створено з метою здійснення та наукового супроводу заходів з реалізації державної політики у сфері науково-технічної експертизи, науково-технічної інформації, інноваційної діяльності та трансферу технологій.

Діяльність Ради  здійснюється відповідно до Конституції України, Законів України «Про вищу освіту», «Про наукову та науково-технічну діяльність», інших нормативних актів України, Статуту і Положення про РМВ УкрІНТЕІ.

Рада молодих вчених УкрІНТЕІ координує свою роботу зі Вченим секретарем та заступником директора з науково-аналітичної роботи інституту.

Положення про Раду молодих вчених                        Склад Ради молодих вчених 

Основні завдання Ради:

 •  підтримка наукової діяльності молодих вчених, надання їм організаційної та інформаційної допомоги;
 • залучення осіб, які займаються дослідницькою професійною діяльністю в УкрІНТЕІ, до науково-дослідницької роботи;
 •  сприяння заохоченню обдарованих представників молодих вчених;
 •  допомога в організації участі молодих вчених у наукових конференціях, семінарах, симпозіумах конкурсах на здобуття грантів тощо;
 •  подання пропозицій до Вченої ради інституту щодо кандидатів на отримання іменних стипендій, премій, нагород  тощо;
 •  співробітництво з науковими, студентськими й іншими організаціями в Україні та за кордоном;
 •  збір і розповсюдження інформації про фонди та організації, що здійснюють грантову підтримку наукових досліджень;
 •  сприяння в отриманні оперативної інформації про проведення наукових заходів;
 •  методична та організаційна підтримка видання наукових праць молодих вчених;
 • сприяння впровадженню результатів досліджень молодих вчених і фахівців;
 • допомога у вирішенні соціальних проблем молодих вчених інституту;
 • сприяння у захисті інтелектуальної власності молодих вчених;
 • здійснення громадського контролю за дотриманням прав молодих вчених;
 • здійснення інших видів діяльності, що відповідають виконанню мети  Ради, і які не заборонені чинним законодавством України.

Голова Ради молодих вчених: Баланчук І.С.

тел.: +380-521-09-81

 

Українська

 

 • Національна академія педагогічних наук України
 • БД «Технології України» 
 • БД “Науково-дослідні, дослідно-конструкторські роботи і дисертації України”
 • БД «Інноваційні технології та розробки»
 • БД «Наукові періодичні видання МОН України» 
 • БД  «Науково- технічні заходи»