Наукометричні та патентні дослідження

Наукометричні та патентні дослідження 
з використанням  Derwent Innovations (DI) 
та Web of Science (WoS)

          Призначення DI це передовий інструмент для дослідження патентів, що допомагає науковцям здійснювати швидкий інформаційний пошук, аналіз і синтез, а також забезпечувати загальний доступ до інформації найбільшої в світі бази даних патентів для прийняття обґрунтованих рішень в інноваційній та науково-технічній сферах.

Нормативно закріплене право користування DI

УкрІНТЕІ надано ексклюзивне право доступу  до електронної бази даних DI,  відповідно до п. 2 наказу МОН України від 06.11.2018 р. №1213.

Призначення WoS міжнародна платформа, на якій розміщено політематичну реферативно-бібліографічну і наукометричну базу даних наукової літератури і патентів. Web of Science здійснює індексування близько 12500 журналів із  природничих, технічних, біологічних, суспільних, гуманітарних наук і мистецтва.

Види послуг із використанням DI та WoS:

  • проведення патентних досліджень у науково-технологічній та інноваційній сферах із використанням DI;
  • надання в оренду часу користування ресурсом DI;
  • проведення наукометричних досліджень у науково-технологічній та інноваційній сферах на платформі WoS.

Отримання послуг передбачає укладення договору з УкрІНТЕІ

Надання послуг здійснюється висококваліфікованими спеціалістами УкрІНТЕІ, які мають значний досвід проведення наукометричних і патентних досліджень різної тематики.

Зразки аналітичних матеріалів щодо проведених досліджень розміщено на веб-сайті МОН України, зокрема:

1. Наукометричний та патентний аналіз сфери “Енергетика, енергоефективність”: основні світові тренди, співвідносність з ними українських інноваційних пріоритетів та місце України на відповідному світовому ринку інтелектуальної власності.

2. Наукометричний та патентний аналіз сфери “Транспортна система, ракетно-космічна галузь, авіа- і суднобудування”: основні світові тренди, співвідносність з ними українських інноваційних пріоритетів та місце України на відповідному світовому ринку інтелектуальної власності.  URL: https://mon.gov.ua/ua/nauka/innovacijna-diyalnist-ta-transfer-tehnologij...

Користувачами послуг можуть виступати: представники органів виконавчої влади, відповідальних за впровадження науково-технологічної та інноваційної політики; наукових установ та закладів вищої освіти; організацій, бюро, представництв зі справ інтелектуальної власності,  патентні повірені, інші зацікавлені юридичні та  фізичні особи.

Українська

 

  • Національна академія педагогічних наук України
  • БД «Технології України» 
  • БД “Науково-дослідні, дослідно-конструкторські роботи і дисертації України”
  • БД «Інноваційні технології та розробки»
  • БД «Наукові періодичні видання МОН України» 
  • БД  «Науково- технічні заходи»