Вчена рада

Вчена рада інституту є колегіальним консультативно-дорадчим органом управління науковою і науково-технічною діяльністю  УкрІНТЕІ.

Кількісний склад членів Вченої ради визначається Статутом УкрІНТЕІ і становить 21 особу, з яких не менш як три чверті (15 осіб) обирається таємним голосуванням колективу наукових працівників, а решта її членів призначається наказом директора УкрІНТЕІ.

Порядок роботи Вченої ради УкрІНТЕІ, її посадових осіб (голова, заступник, вчений секретар), засади організації її діяльності визначаються законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову та науково-технічну діяльність», наказами та розпорядженнями Міністерства освіти і науки України, Статутом та Положенням про Вчену раду Інституту.

Директор, його заступники і вчений секретар УкрІНТЕІ є членами Вченої ради за посадою, обираються таємним голосуванням з числа її членів.

З метою представництва інтересів трудового колективу до складу Вченої ради входить представник молодих вчених та керівник первинної профспілкової організації УкрІНТЕІ.

До складу Вченої ради можуть бути обрані (або запрошені) на громадських засадах провідні учені і спеціалісти, які не працюють в УкрІНТЕІ.

Рішення Вченої ради вводяться в дію наказами та розпорядженнями директора Інституту.

Положення про Вчену раду                               Склад Вченої ради

 

Українська

 

  • Національна академія педагогічних наук України
  • БД «Технології України» 
  • БД “Науково-дослідні, дослідно-конструкторські роботи і дисертації України”
  • БД «Інноваційні технології та розробки»
  • БД «Наукові періодичні видання МОН України» 
  • БД  «Науково- технічні заходи»