Наукова тематика

2020 рік

Науково-методологічні та технологічні засади формування інформаційних ресурсів  та супроводження доступу до інформації в науково-технічній сфері, науковий керівник Камишин В.В., д-р пед. наук, канд. техн. наук.

Дослідження стану розвитку науково-технічної та інноваційної сфери і механізмів його оцінювання, науковий керівник Писаренко Тетяна Василівна, канд. техн. наук.

Науково-методичні та інформаційні основи формування сучасної системи наукової і науково-технічної експертизи, науковий керівник Засанська Світлана Володимирівна, канд. екон. наук., старш. наук. співроб.

Дослідження стану наукового потенціалу України та запиту з боку реального сектору економіки для формування системи пріоритетних напрямів науково-технологічного розвитку на 2021-2030 рр.,  науковий керівник Писаренко Тетяна Василівна, канд. техн. наук.

Комплексне науково-методичне та програмно-технологічне супроводження створення і функціонування Національного репозитарію академічних текстів, науковий керівник Чмир Олена Сергіївна, д-р екон. наук, професор

2019 рік

Науково-методологічні  основи інформаційно-аналітичного забезпечення  та технологічна підтримка науково-технічної діяльності - науковий керівник Камишин В.В., докт. пед. наук, канд. техн. наук.

Мета дослідження - вдосконалення інформаційно-наукового середовища науково-технічної діяльності в Україні для забезпечення наукової спільноти відкритим доступом до інформаційних ресурсів, зокрема наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та трансферу технологій.

Дослідження стану наукового потенціалу України та запиту з боку реального сектору економіки для формування системи пріоритетних напрямів науково-технологічного розвитку на 2021-2030 рр.. - науковий керівник Писаренко Т.В., канд. техн. наук.

Мета дослідження - прогнозування науково-технологічного розвитку України у напрямку формування системи визначення його пріоритетних напрямів на 2021-2030 рр.

Дослідження стану розвитку наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та шляхів удосконалення державної політики в науково-інноваційній сфері - науковий керівник Писаренко Т.В., канд. техн. наук.

Мета дослідження - наукове обґрунтування шляхів та напрямів удосконалення державної політики у сфері регулювання науково-інноваційної діяльності в Україні для забезпечення зростання соціально-економічного розвитку.

Комплексне науково-методичне та програмно-технологічне супроводження створення і функціонування Національного репозитарію академічних текстів  - науковий керівник Чмир О.С., д-р екон. наук, професор.

 

Науково-методичне та інформаційне забезпечення сучасної системи організації та проведення наукової і науково-технічної експертизи - науковий керівник Ковальчук В.Б., канд. фіз.-мат. наук.

Мета дослідження - вдосконалення науково-методичного та інформаційного забезпечення сучасної системи організації та проведення наукової і науково-технічної експертизи.  

2018 рік

Науково-методичне забезпечення функціонування технологічної бази інформаційно-аналітичного супроводу науково-технічної діяльності - науковий керівник Камишин В.В., докт. пед. наук, канд. техн. наук.

Мета дослідження - удосконалення процесів забезпечення потенційних користувачів України інформаційними ресурсами наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та трансферу технологій, які генеруються в УкрІНТЕІ, та ресурсами відкритого доступу.

Дослідження стану та механізмів реалізації державної політики у сфері науки і технологій для забезпечення зростання її впливу на соціально-економічний розвиток України - науковий керівник Писаренко Т.В., канд. техн. наук.

Мета дослідження - удосконалення системи державного регулювання науково-технологічної та інноваційної діяльності та організації стійкого потоку ефективних нововведень і переходу вітчизняної економіки на наукоємні технології.

Науково-методичне та інформаційне забезпечення організації та проведення наукової і науково-технічної експертизи - науковий керівник Ковальчук В.Б., канд. фіз.-мат. наук.

Мета дослідження - розробка комплексного науково-методичного, організаційного та інформаційного забезпечення проведення наукової і науково-технічної експертизи запитів, робіт, проектів та заключних звітів про їх виконання.

Створення та забезпечення функціонування тестової експлуатації першої черги Національного депозитарію академічних текстів - науковий керівник Чмир О.С., д-р екон. наук, професор.

Мета дослідження - створення першої черги Національного репозитарію академічних текстів  та його комплексне науково-інформаційне супроводження.

2017 рік

Дослідження стану і шляхів формування інформаційних ресурсів для забезпечення науково-технічної діяльності в Україні - науковий керівник Камишин В.В., докт. пед. наук, канд. техн. наук.

Мета дослідження - удосконалення процесів забезпечення потенційних користувачів в Україні інформаційними ресурсами наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та трансферу технологій, які генеруються в УкрІНТЕІ, а також науковими і освітніми ресурсами відкритого доступу.

Дослідження стану розвитку науки й технологій в Україні на основі моніторингу результатів наукової й інноваційної діяльності та удосконалення науково-методичної бази - науковий керівник Писаренко Т.В., канд. техн. наук.

Мета дослідження – наукове обґрунтування напрямів удосконалення науково-методичної бази засад державного регулювання науково-технічної та інноваційної діяльності й впровадження високих технологій в Україні та науково-методичне забезпечення завдань, покладених на МОН.

Комплексне науково-методичне та інформаційне забезпечення організації та проведення державної наукової і науково-технічної експертизи - науковий керівник Ковальчук В.Б., канд. фіз.-мат. наук.

Мета дослідження – розробка комплексного науково-методичного та інформаційного забезпечення організації та проведення наукової і науково-технічної експертизи запитів на виконання наукових і науково-технічних робіт за держзамовленням та державними цільовими науково-технічними програмами і проведення експертизи запитів.

Розроблення вимог до створення Національного репозитарію академічних текстів, формування його структури та стандартів - науковий керівник Чмир О.С., проф., д-р економ. наук.

Мета дослідження – формування комплексу науково-методичних розробок, організаційно-технічних, концептуальних рішень і практичних пропозицій щодо створення Національного репозитарію академічних текстів.

2016 рік

Комплексне науково-методичне та інформаційне забезпечення розвитку інноваційної діяльності і трансферу технологій - науковий керівник Ямчук А.В.

Мета дослідження – наукове обґрунтування напрямів удосконалення механізмів функціонування та державної підтримки інноваційної діяльності й впровадження високих технологій в Україні.

Дослідження стану розвитку науки й технологій в Україні на основі моніторингу результатів наукової, науково-технічної й інноваційної діяльності, реалізації пріоритетних напрямів та удосконалення науково-методичної бази – науковий керівник Писаренко Т.В., канд. техн. наук.

Мета дослідження – наукове обґрунтування напрямів удосконалення механізмів функціонування та державної підтримки науково-технічної діяльності, проведення моніторингу і аналізу результатів наукових досліджень і розробок в Україні; науково-методичне супроводження завдань, покладених на МОН, щодо розроблення засад науково-технічного розвитку, забезпечення розвитку наукового потенціалу, формування пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки та інноваційної діяльності.

Науково-технологічне забезпечення функціонування і використання державної системи ресурсів науково-технічної інформації як бази інформаційно-аналітичного забезпечення науково-технічної та інноваційної діяльності – науковий керівник Воронков В.І., канд. техн. наук, старш. науковий співроб.

Мета дослідження - виявлення параметрів для удосконалення програмно-технологічних засобів функціонування технологічного комплексу комп’ютерної мережі системи формування та використання електронних інформаційних ресурсів НТІ для підвищення ефективності інформаційно-аналітичного забезпечення процесів супроводження та управління науково-технічною діяльністю.

Створення комплексної системи наукової та науково-технічної експертизи наукових досліджень, трансферу технологій, інноваційних програм і проектів та її науково-методичне забезпечення – науковий керівник Поєдинок Н.Л., доктор біол. наук, старш. науковий співроб.

Мета дослідження - підвищення ефективності організації і проведення державної наукової та науково-технічної експертизи за рахунок впровадження комплексної системи наукової та науково-технічної експертизи прикладних наукових досліджень, договорів трансферу технологій та інноваційних програм і проектів.

 

Українська

 

  • Національна академія педагогічних наук України
  • БД «Технології України» 
  • БД “Науково-дослідні, дослідно-конструкторські роботи і дисертації України”
  • БД «Інноваційні технології та розробки»
  • БД «Наукові періодичні видання МОН України» 
  • БД  «Науково- технічні заходи»