Експертиза проектів і програм інформатизації

Метою державної експертизи проектів інформатизації є об'єктивне комплексне дослідження з метою оцінки їх відповідності пріоритетним напрямам державної політики у сфері інформатизації, сучасному рівню та тенденціям розвитку інформатизації у світі, визначення повноти та системності об’єкта експертизи, обґрунтованості його структури, обраних методів, стандартів та протоколів обміну інформації.

Метою державної експертизи проектів інформатизації є об'єктивне комплексне дослідження з метою оцінки їх відповідності пріоритетним напрямам державної політики у сфері інформатизації, сучасному рівню та тенденціям розвитку інформатизації у світі, визначення повноти та системності об’єкта експертизи, обґрунтованості його структури, обраних методів, стандартів та протоколів обміну інформації.

Основні принципи проведення експертизи проектів інформатизації: компетентність, об'єктивність і незалежність; урахування рівня розвитку інформаційних технологій у світі, норм і правил технічної та екологічної безпеки, вимог стандартів, міжнародних угод; відповідальність за повноту аналізу об'єктів експертизи; достовірність та обґрунтованість рекомендацій, наданих за результатами експертизи.

Об’єктами експертизи є: завдання (проекти) інформатизації у формі пропозицій, подані органами державної влади та органами місцевого самоврядування для включення до Національної програми інформатизації, а також проекти державних, галузевих, регіональних, інноваційних та інвестиційних програм і проектів інформатизації; проекти інформатизації, зокрема проекти контрактів (договорів, угод) щодо проведення робіт (етапів робіт) із створення, модернізації та розвитку інформаційних систем (інформаційно-обчислювальних мереж, програмно-технічних комплексів, засобів інформатизації, банків і баз даних), загальнодержавного, галузевого та регіонального рівня; виконані проекти інформатизації, щодо яких виникає потреба у проведенні експертизи та отриманні науково обґрунтованих експертних висновків.

Інші види діяльності в галузі інформатизації: консультування виконавців проектів інформатизації щодо розробки проектної документації на всіх стадіях життєвого циклу;консультування замовників та виконавців проектів інформатизації щодо організації передпроектних робіт: обстеження, формування функціональних вимог, розробка концепції, розробка обрису, розробка технічного завдання; експертне супроводження конкурсних торгів; інформаційно-технологічний аудит діяльності.

Українська

 

  • Національна академія педагогічних наук України
  • БД «Технології України» 
  • БД “Науково-дослідні, дослідно-конструкторські роботи і дисертації України”
  • БД «Інноваційні технології та розробки»
  • БД «Наукові періодичні видання МОН України» 
  • БД  «Науково- технічні заходи»