Science, Technology, Innovation (Journal)

Науковий фаховий журнал

Питання розвитку науки, створення нових технологій, розбудови національної інноваційної системи й проведення експертизи у сфері науково-технічної діяльності.  Журнал входить до Переліку наукових фахових видань України з технічних та економічних наук

 

Публікується: в друкованому та електронному вигляді

Періодичність виходу: щоквартально (4 рази на рік)

 

Вартість, грн:
в друкованому вигляді  в електронному вигляді
примірника на рік примірника на рік
120 480 50 200

 

  • Національна академія педагогічних наук України
  • DB «Technologies of Ukraine»
  • DB "Research, developmental works and dissertations of Ukraine"
  • DB «Innovative technologies and developments»
  • DB «Scientific periodicals of the Ministry of Education and Science of Ukraine»
  • DB «Scientific and technical events»