Scientific and technical activities: systems and mechanisms of public administration, indicators of international comparisons, research and development effectiveness

Монографія, 2015 р.

Науково-технічна діяльність: системи і механізми державного управління, показники міжнародних порівнянь, результативність досліджень і розробок: монографія / Ямчук А.В., Писаренко Т.В., Куранда Т.К., Євтушенко В.М., Вавіліна Н.І., Кочеткова О.П., Куранда В.М / За ред. Т.В.Писаренко. – К.: УкрІНТЕІ, 2015. – 238 с.

ISBN 978-966-479-075-5

У монографії розглянуто світовий досвід щодо діяльності систем державного управління науковою діяльністю, інституційної організації та механізмів державної підтримки сфери досліджень і розробок. Показано стан науково-освітянської діяльності ВНЗ, патентної активності та публікаційної діяльності в країнах світу та Україні за показниками міжнародних рейтингів. Викладено результати моніторингу організаційного, кадрового й фінансового забезпечення науково-технічної сфери України у 2014 р., створення й впровадження результатів наукових досліджень і розробок, реалізації науково-технічних пріоритетів.

Видання розраховане на науковців, державних службовців, викладачів, аспірантів, студентів.

 

Вартість в друкованому вигляді: 120 грн.

 

Viewing file

English

 

  • Національна академія педагогічних наук України
  • DB «Technologies of Ukraine»
  • DB "Research, developmental works and dissertations of Ukraine"
  • DB «Innovative technologies and developments»
  • DB «Scientific periodicals of the Ministry of Education and Science of Ukraine»
  • DB «Scientific and technical events»