DOI від «Sponsoring Member» CrossRef

Державна наукова установа «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації» МОН України (УкрІНТЕІ) починає надавати послуги з присвоєння ідентифікаторів цифрового об’єкта (Digital Object Identifier – DOI) як офіційний партнер Міжнародної асоціації видавничої цитованості (Publishers International Linking Association, Inc. – PILA) зі статусом «Фінансуюча організація» («Sponsoring Member»). На сайті Crossref назва установи вказана у переліку "View our Sponsoring Members" (https://www.crossref.org/community/sponsors/), а саме https://prnt.sc/rbg7wo.

Запрошуємо до співпраці усі організації, що бажають отримати DOI для своїх наукових видань. Префікс DOI буде надаватися кожній організації після укладання з УкрІНТЕІ Договору про надання послуг з реєстрації DOI (код ДК 021:2015 72310000-1 Послуги з обробки даних).

Ви отримаєте коди доступу для самостійної роботи з базою даних CrossRef. Наші співробітники при необхідності нададуть консультацію щодо  введення метаданих видань і статей до бази CrossRef.

Для початку роботи з присвоєння DOI видання повинно мати англомовну версію сайту Вашого періодичного видання (відповідність її вимогам CrossRef перевіряється нашими співробітниками). 


Відповідність англомовної версії вашого сайту вимогам CrossRef

Англомовна версія сайту обов’язково включає:

 • головну сторінку із загальними відомостями про видання (URL, назва, абревіатура назви, ISSN, мова видання) – потрібно для створення профілю видання у CrossRef; 
 • сторінку із відомостями про редакційну колегію;
 • архів.

Вимоги до створення архіву:
     Архів видання має містити наступні дані про кожен випуск, статтям якого будуть присвоюватись DOI: рік, випуск, номер, том, частина, зміст (для друкованого видання має бути вказано діапазон сторінок для кожної статті).
     Для кожної статті має бути створена окрема сторінка, де вказана наступна інформація: назва статті, автори (ім’я та прізвище повністю), місце роботи кожного автора, ORCID (якщо є), резюме, мова статті, список пристатейної літератури (References), посилання на повний текст статті, якщо видання у відкритому доступі (Open Access), дата розміщення онлайн, дата друку. 
     Недопустиме використання кириличних символів для оформлення References.
     References необхідно розміщувати на домашніх сторінках відповідних статей. Ці переліки літератури повинні бути укладені англійською мовою або транслітеровані. Оформлювати їх необхідно згідно з одним із найбільш уживаних у світі стандартів, оскільки тоді вони будуть коректно опрацьовані пошуковими системами та проіндексовані академічними (наукометричними) базами даних, зокрема Scopus та Web of Science. Scopus пропонує застосовувати будь-який із восьми варіантів стандартів для складання бібліографічних списків: APA – American Psychological Association; CBE – Council of Biology Editors, Citation-Sequence; Chicago (Author-Date System); Harvard; Harvard – British Standard; MLA (Modern Language Association) – Single Spaced Reference List; NLM – National Library of Medicine; Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals.
     У жодному з перелічених стандартів не використовуються розділові знаки: «//», «–». Назва джерела та вихідні дані відокремлюються від авторів і заголовка статті типом шрифту, найчастіше, курсивом (italics), точкою або комою.
     Існує багато безкоштовних програм для створення бібліографічних описів у романській абетці, що дають можливість автоматично створювати посилання за одним із світових стандартів, наприклад: http://www.easybib.com/, http://www.bibme.org/, http://www.sourceaid.com/...
     Впродовж місяця від дня отримання першого цифрового ідентифікатора DOI необхідно на англомовному веб-ресурсі періодичного видання розмістити усі пристатейні переліки посилань до статей, на які було одержано коди DOI (https://search.crossref.org/references).


З 1 лютого 2024 року вартість одного DOI становить 90 грн. 


За інформацією звертайтесь:

 • Попов Микита Вікторович, сектор формування реферативних баз даних, (066) 218-70-99, popov@ukrintei.ua

Адреса для листування:

 • 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 180 (з приміткою «для отримання DOI»).

 

 

 • Національна академія педагогічних наук України
 • БД «Технології України» 
 • БД “Науково-дослідні, дослідно-конструкторські роботи і дисертації України”
 • БД «Інноваційні технології та розробки»
 • БД «Наукові періодичні видання МОН України» 
 • БД  «Науково- технічні заходи»