Формування людини в інформаційному суспільстві

21 травня 2019 р. в УкрІНТЕІ відбулася ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток людини в інформаційному суспільстві та у суспільстві знань». В роботі конференції (у т. ч. дистанційно) взяли участь науковці і практики з України, Азербайджану, Китаю, Японії.

Основна мета конференції – розкрити значення інформаційно-знаннєвого виміру в процесі формування людини на основі нової парадигми цивілізаційного розвитку, а також аспектів зміни свідомості у нових умовах соціально-економічного розвитку, почути ставлення науковців до нової концепції.

Учасники конференції під час свої виступів обговорювали питання: формування нових підходів до систем управління, виховання і освіти; інформаційно-знаннєва основа розвитку інтелектуальної економіки та її вплив на людину; місце людини в інформаційному суспільстві; формування нової свідомості дітей і молоді тощо.

Наприкінці роботи конференції був проведений круглий стіл, на якому обговорювався принципово новий погляд на соціально-економічну реальність і людину як єдину цілісність. Також було приділено увагу обговоренню  природної категорії інформації. яка розглядається у якості субстанції як основи різноманітних системно організованих явищ і яка реалізується, починаючи з генетичного змісту життя.

Учасниками конференції прийнято рішення про проведення третьої міжнародної конференції в наступному році.

За роботою конференції можна було слідкувати он-лайн.

  

      

      

    

     

   

 

 

  • Національна академія педагогічних наук України
  • БД «Технології України» 
  • БД “Науково-дослідні, дослідно-конструкторські роботи і дисертації України”
  • БД «Інноваційні технології та розробки»
  • БД «Наукові періодичні видання МОН України» 
  • БД  «Науково- технічні заходи»