Формування пріоритетних напрямів науково-технологічного розвитку

Міністерство освіти і науки України за участю представників наукової спільноти бізнесу і громадськості оновлює пріоритетні напрями науково-технологічного розвитку (наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності). У подальшому саме ці напрями отримуватимуть додаткову державну підтримку та фінансування.

На першому етапі експерти – представники наукових організацій та ЗВО – надали пропозиції щодо напрямів досліджень, які вони можуть запропонувати реальному сектору для підвищення рівня науково-технологічного розвитку економіки та соціальної сфери і виконати їх.

Це опитування представляє собою другий етап форсайт-дослідження. Цільовою аудиторією є представники бізнесу та центральних органів виконавчої влади. Мета опитування – оцінити важливість запропонованих науковою спільнотою технологій / розробок / послуг.

Участь в опитуванні дасть Вам можливість:

  • переорієнтувати український науковий сектор на вирішення реальних потреб бізнесу, зокрема Вашого;
  • зменшити бар’єри та запровадити підтримку розвитку українських компаній на основі інновацій;
  • налагодити системну комунікацію в трикутнику «держава – бізнес – наука» для посилення конкурентоспроможності Ваших продукції та послуг.

Анкета експерт

 

 

  • Національна академія педагогічних наук України
  • БД «Технології України» 
  • БД “Науково-дослідні, дослідно-конструкторські роботи і дисертації України”
  • БД «Інноваційні технології та розробки»
  • БД «Наукові періодичні видання МОН України» 
  • БД  «Науково- технічні заходи»