Нові видання УкрІНТЕІ

Українським інститутом науково-технічної експертизи та інформації підготовлено інформаційну добірку новин щодо подій і нормативно-правових актів України та ЄС, аналітичних матеріалів, результатів останніх наукових досліджень, заходів у сфері сталого розвитку у 2020 році “Сталий розвиток: нормативні акти та інформаційні матеріали” з метою інформаційного забезпечення процесу розроблення нових науково-технологічних пріоритетів.

У 2021-2022 рр. спливає термін чинності Законів України “Про пріоритетні напрями науково-технічної діяльності“ та "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні". У 2019 р. розпочато роботу із визначення нових пріоритетних напрямів науково-технологічного розвитку України на 2021-2030 рр.

Указом Президента України від 30 вересня 2019 року підтримано проголошені резолюцією Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй від 25 вересня 2015 року № 70/1 глобальні цілі сталого розвитку до 2030 р. та рекомендовано враховувати їх при розробленні проєктів прогнозних і програмних документів, проєктів нормативно-правових актів, з метою забезпечення збалансованості економічного, соціального та екологічного вимірів сталого розвитку України. На виконання цього Указу Робочою групою із підготовки проєкту пріоритетних напрямів науково-технологічного розвитку в основу нових пріоритетних напрямів покладено означені цілі сталого розвитку.

Також науковцями Інституту підготовлена монографія «Глобальні технологічні тренди у розрізі окремих Цілей сталого розвитку».

У монографії викладено результати дослідження щодо глобальних технологічних трендів у розрізі 8 Цілей сталого розвитку та суспільно-гуманітарного розвитку на основі аналізу публікацій міжнародних аналітичних, консалтингових агентств, урядів розвинених країн та патентного аналізу.

Розрахована на представників органів державної влади, експертів, наукових працівників, інженерних кадрів, викладачів вищих навчальних закладів

Видання представлені у розділі «Продукція та послуги» (підрозділ «Аналітичні матеріали»).

 

  • Національна академія педагогічних наук України
  • БД «Технології України» 
  • БД “Науково-дослідні, дослідно-конструкторські роботи і дисертації України”
  • БД «Інноваційні технології та розробки»
  • БД «Наукові періодичні видання МОН України» 
  • БД  «Науково- технічні заходи»