ПРОВЕДЕНО КРУГЛИЙ СТІЛ «ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В ОСВІТІ: CHATGPT І БІЛЬШЕ»

14 червня 2023 р. в онлайн форматі відбувся КРУГЛИЙ СТІЛ «ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В ОСВІТІ: CHATGPT І БІЛЬШЕ».

Метою заходу було визначення перспективних підходів до освітніх застосувань та експертне обговорення потенційних проблем етичного та безпечного використання різних моделей ШІ.

Організаторами круглого столу були: Рада молодих учених при МОН України, Офіс підтримки вченого, ДНУ «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації» (УкрІНТЕІ), Інститут проблем штучного інтелекту МОН України і НАН України, Інститут цифровізації освіти НАПН України, Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського» та Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти. Кількість зареєстрованих учасників 1660 осіб, фактичну участь у заході взяли 800 учасників.

В рамках круглого столу відбулася Панельна дискусія, модератором якої був Володимир КАМИШИН, кандидат технічних наук, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, член-кореспондент НАПН України, директор УкрІНТЕІ.

Для участі у Панельній дискусія були запрошені:

1.         Вячеслав ОСАДЧИЙ, доктор педагогічних наук, професор, декан Факультету економіки та управління Київського університету імені Бориса Грінченка.

2.         Микита КЛИМЕНКО, заступник директора з наукових питань Інституту проблем штучного інтелекту МОН України і НАН України.

3.         Олег СПІРІН, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, проректор наукової роботи та цифровізації ДЗВО «Університет менеджменту освіти».

4.         Олександра МАНДИЧ, доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, голова Ради молодих вчених Державного біотехнологічного університету, голова Ради молодих вчених при Харківській обласній державній адміністрації, Рада молодих учених при МОН України, Офіс підтримки вченого.

5.         Олеся ВАЩУК, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри криміналістики Національного університету «Одеська юридична академія», голова Ради молодих учених при МОН України, голова Офісу підтримки вченого.

6.         Олеся ОЛЕКСЮК, кандидат педагогічних наук, доцент, викладач кафедри змісту і методик навчальних предметів Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти.

7.         Ольга Пінчук, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, заступник директора з науково-організаційної роботи Інституту цифровізації освіти НАПН України.

8.         Тетяна МАЗУРОК, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри прикладної математики та інформатики Державного Закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського».

            Після панельної дискусії робота круглого столу продовжилась під час Сесії 1, яку модерувала Анна Яцишин (УкрІНТЕІ, Інститут цифровізації освіти НАПН України, Офіс підтримки вченого, Рада молодих учених при МОН України), вона яка коротко презентувала результати опитування зареєстрованих учасників круглого столу щодо використання ШІ для професійної діяльності та освіти. На цій Сесії було представлено різні практики застосування ШІ а саме:

1.         Сергій СІМЧЕНКО. Використання великих мовних моделей у вищій освіті та дослідницькій діяльності.

2.         Олексій ВОРОНКІН. Потенціал штучного інтелекту у розвитку персонального навчального середовища.

3.         Майя МАР'ЄНКО. Середня освіта та ШІ: виклики та перспективи.

4.         В'ячеслав КОРАБЛЬОВ. Порівняльний аналіз та застосування генеративних моделей: від текстових схем ChatGPT до моделей зображень Stable Diffusion та генерації звуку.

5.         Юрій СИЦИЛІЦИН. Використання ChatGPT як засіб навчання програмуванню.

Під час Сесії 2, яку модерувала Олександра МАНДИЧ (Рада молодих учених при МОН України, Офіс підтримки вченого) відбувалася Презентація постерів від учасників круглого столу, які продемонстували різні напрями та досвід застосування ШІ для освітніх цілей.

1. Віта КАШТАН. НТУ «Дніпровська політехніка».

Штучний інтелект як інструмент обробки аерокосмічних даних.

2. Владислава САВЕНКОВА, Катерина БЄЛЯЄВА. ПВНЗ «Фінансово-правовий коледж».

Застосування ChatGPT в освітньому процесі: позитивні та негативні аспекти.

3. Олексій ВОРОНКІН. Сєвєродонецький фаховий коледж культури і мистецтв імені Сергія Прокоф’єва.

Потенціал штучного інтелекту у розвитку персонального навчального середовища.

4. Михайло ШИЛОВ, Олена КОСТЮК. Національний медичний університет імені О.О. Богомольця.

Використання штучного інтелекту в освіті: перспективи та виклики.

5. М.В. Лобачев., О.А. Журан., В.В. Ковтун, С.Б. Кондратьєв, М.А. Годовиченко, П.О. Тесленко. Інститут штучного інтелекту та робототехніки Національного університету «Одеська політехніка».

6. Василь ФЕСЮК. Волинський національний університет імені Лесі Українки.

Досвід використання ChatGPT для статистичних розрахунків.

7.         Майя Мар’єнко, Юлія Носенко, Марія Шишкіна. Інститут цифровізації освіти НАПН України.

Також, Олександра МАНДИЧ презентувала серію тренінгів (майстер-класів) з навчання практичного застосування різних моделей ШІ, проведення яких заплановано найближчим часом.

Під час Сесії 3, Анна Яцишин (УкрІНТЕІ, Інститут цифровізації освіти НАПН України, Офіс підтримки вченого, Рада молодих учених при МОН України) учасники круглого столу представили доповіді, які стосувалися: застосування ШІ під час підготовки фахівців різних галузей знань, використання ШІ для навчання школярів, використання ШІ у наукових дослідженнях. Детальніше з тематикою доповідей можна ознайомитись у Програмі круглого столу.

  • ПОСТЕРИ від учасників круглого столу будуть ще прийматися до 21 червня 2023 року, буде підготовлено Збірник матеріалів (постерів) круглого столу.
  • Електронні сертифікати для учасників будуть надіслані впродовж 2-3 тижнів після проведення круглого столу, а також будуть розміщені на гугл-диску.

!!!Матеріали круглого столу: Програма, Відеозапис, Фото, Проект Резолюції та інше розміщено за покликанням: https://drive.google.com/drive/folders/16_cn96ZgBQYDcczRmeB0wumTiU7YWQYJ

 (протягом 2-3 тижнів буде доповнено сертифікатами учасників, презентаціями від учасників та Збірником постерів)!!!

Також, відеозапис круглого столу буде доступний на YouTube каналі Офісу підтримки вченого: https://www.youtube.com/@scholarsupportoffice5910/videos

ПРОГРАМА

Дякуємо всім учасникам за презентовані матеріали, активність та цікаві дискусії!

Дякуємо нашим ЗСУ за можливість працювати у науково-освітній сфері і проводити подібні заходи.

 

 

 

 

 

 

 

  • Національна академія педагогічних наук України
  • БД «Технології України» 
  • БД “Науково-дослідні, дослідно-конструкторські роботи і дисертації України”
  • БД «Інноваційні технології та розробки»
  • БД «Наукові періодичні видання МОН України» 
  • БД  «Науково- технічні заходи»