РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ УКРАЇНСЬКО-ЛАТВІЙСЬКОГО ПРОЄКТУ ЗІ СТВОРЕННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ТЕКСТОВОГО АНАЛІЗУ

Державна наукова установа "Український інститут науково-технічної експертизи та інформації" разом із Латвійською національною бібліотекою за підтримки Міністерств освіти України та Латвії упродовж 2021-2022 рр. виконували проєкт «Методи текстового аналізу та інструменти визначення подібності у великих національних текстових архівах: на прикладі Латвійської Національної цифрової бібліотеки та Національного репозитарію академічних текстів України». Його мета - упровадження нових сервісів текстового аналізу в  практику наукових бібліотек та репозитаріїв.

Українською командою проєкту отримані наступні результати: 

  • розроблений та описаний прототип інструменту цифрового аналізу; проведене його тестування;
  • організовані консультації з профільними фахівцями і латвійськими партнерами з обговорення побудованого інструменту;
  • визначені перспективи сервісів цифрового аналізу у крупних текстових архівах.

Про ці результати наукова спільнота була своєчасно поінформована завдяки проведенню серії відкритих вебінарів, оприлюдненню напрацьованих матеріалів у вигляді наукових статей, тез доповідей, презентацій, стендових доповідей, а також розміщенню відповідних повідомлень на вебсайті ДНУ УкрІНТЕІ й сторінках НРАТ у соціальних мережах.

Більш детальна інформація щодо змісту дослідження представлена на вебсайті проєкту.
Детальніше:
https://sites.google.com/view/text-analysis-ua-lv

 

 

 

  • Національна академія педагогічних наук України
  • БД «Технології України» 
  • БД “Науково-дослідні, дослідно-конструкторські роботи і дисертації України”
  • БД «Інноваційні технології та розробки»
  • БД «Наукові періодичні видання МОН України» 
  • БД  «Науково- технічні заходи»