Теорія і практика комерціалізації прав на об’єкти інтелектуальної власності

 16-17 квітня 2019 р. за підтримки Міністерства освіти і науки України в УкрІНТЕІ відбувся семінар-практикум з питань комерціалізації прав на об’єкти інтелектуальної власності, створені за рахунок державного бюджету.Тренерами семінару були головний науковий співробітник економіко-правового відділу НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, д-р. екон. наук, професор, академік АТН України та УАН Олександр Борисович Бутнік-Сіверський і завідувач економіко-правового відділу НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, канд. екон. наук Юлія Леонідівна Борко.

У рамках теми «Комерціалізація розпочатих, виконуваних і закінчених науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт в закладах вищої освіти та наукових установах як об’єктів права інтелектуальної власності, створеної за рахунок державного бюджету» О. Б. Бутнік-Сіверський розглянув:

 • алгоритми операцій щодо планування і закриття науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт (НДР/ДКР);
 • вимоги до державної реєстрації розпочатих і виконуваних НДР та ДКР;
 • види НДР по їх завершенні, які мають наукову новизну у вигляді результатів творчої діяльності (об’єкти авторського права та промислової власності);
 • набуття, охорона та захист прав інтелектуальної власності результатів творчої діяльності в закладах вищої освіти та наукових установах;
 • завершені НДР за ознакою «розробка», які не набувають ознак об’єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів у закладах вищої освіти та наукових установах;
 • використання (комерціалізація) окремих видів завершених НДР як об’єктів авторського права, що є службовими.
 • оцінка вартості завершених і прийнятих НДР/ДКР, створених за рахунок державного бюджету, за умови комерціалізації та їх фінансове забезпечення у закладах вищої освіти та наукових установах.
 • оцінка вартості окремих видів завершених ДКР, які враховуються у складі нематеріальних активів і комерціалізуються за ліцензійним договором у закладах вищої освіти та наукових установах.
 •   
 • У рамках теми «Особливості бухгалтерського обліку об’єктів права інтелектуальної власності, створеної за рахунок державного бюджету в закладах вищої освіти та наукових установах» Ю. Л. Борко роз’яснила таки питання:
 • принципи побудови та організації бухгалтерського обліку нематеріальних активів, створених за рахунок державного бюджету в закладах вищої освіти та наукових установах;
 • облікова політика об’єктів права інтелектуальної власності (нематеріальних активів) у закладах вищої освіти та наукових установах. Наказ про облікову політику;
 • нематеріальні активи як об’єкт бухгалтерського обліку, їх ознаки та рахунки. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 122 «Нематеріальні активи»;
 • первинний облік нематеріальних активів, їх документальне оформлення (типові форми) та складання фінансової звітності;
 • методичні рекомендації з бухгалтерського обліку нематеріальних активів суб’єктів державного сектору. Типова кореспонденція субрахунків бухгалтерського обліку нематеріальних активів для відображення операцій суб’єктів державного сектору;
 • визначення собівартості об’єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів у закладах вищої освіти та наукових установах;
 • інвентаризація та амортизація нематеріальних активів у закладах вищої освіти та наукових установах;
 • бухгалтерський облік комерціалізації об’єктів права інтелектуальної власності, створених за рахунок державного бюджету в закладах вищої освіти та наукових установах;
 • оподаткування операцій з нематеріальними активами, створеними за рахунок державного бюджету в закладах вищої освіти та наукових установах.Слухачі з різних областей України, більшість яких становили працівники підрозділів з інтелектуальної власності та економічних служб закладів вищої освіти та наукових установ, підготували для тренерів багато практичних запитань, на які отримали ґрунтовні відповіді.

   

Слухачі з різних областей України, більшість яких становили працівники підрозділів з інтелектуальної власності та економічних служб закладів вищої освіти та наукових установ, підготували для тренерів багато практичних запитань, на які отримали ґрунтовні відповіді.

            

            

    

Усього в семінарі взяло участь (зокрема, он-лайн) 29 слухачів. Результати анкетування показали, що більшість залишилась задоволена отриманими знаннями і рівнем компетентності тренерів. Але лунали побажання щодо збільшення часу для викладення матеріалів.

 

 

  

 

 • Національна академія педагогічних наук України
 • БД «Технології України» 
 • БД “Науково-дослідні, дослідно-конструкторські роботи і дисертації України”
 • БД «Інноваційні технології та розробки»
 • БД «Наукові періодичні видання МОН України» 
 • БД  «Науково- технічні заходи»