В рамках тижня Відкритого Уряду в Україні

Міністерство освіти і науки України разом із Державною науковою установою «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації» провели 15 березня 2019 р. науково-практичну конференцію на тему «НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕПОЗИТАРІЙ АКАДЕМІЧНИХ ТЕКСТІВ ТА ЦИФРОВІ СЕРВІСИ ВІДКРИТОЇ НАУКИ»

З вітальним словом перед учасниками конференції виступили: 

Стріха Максим Віталійович, д-р фіз.-мат. наук, заступник Міністра освіти і науки України;

Чеберкус Дмитро Вікторович, канд. екон. наук,  генеральний директор директорату науки Міністерства освіти і науки України;

Бірюков Андрій Віталійович, виконавчий директор ГС «Хай-Тек офіс Україна».

Про цифрові сервіси відкритої науки з погляду УкрІНТЕІ та пропоновані інститутом сервіси онлайн-реєстрації розповів Камишин Володимир Вікторович, член-кор. НАПН України, д-р пед. наук, канд. техн. наук, в.о. директора УкрІНТЕІ.

Про Національний репозитарій академічних текстів, його місію, формат, стан реалізації цього масштабного проекту і  перспективи доповіла Чмир Олена Сергіївна, д-р екон. наук, професор, завідувач відділу супроводження академічних ресурсів УкрІНТЕІ.

Досвідом функціонування інституціональних репозитаріїв поділились із присутніми Бруй Оксана Миколаївна, директор науково-технічної бібліотеки ім. Г.І. Денисенка Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (доповідь «Репозитарій університету КПІ як інструмент відкритої науки та складова Національного репозитарію  академічних текстів»)

та Яцишин Анна Володимирівна, заступник директора з наукової роботи Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України (доповідь «Соціально-психологічні аспекти впровадження цифрових відкритих систем (на прикладі розгортання і функціонування Електронної бібліотеки НАПН України).

Про свої очікування від Національного репозитарію академічних текстів говорив Серебряков Михайло Михайлович, експерт Урядово-громадської ініціативи «Разом проти корупції».

Питання інтелектуальної власності в контексті вітчизняного законодавства та створення НРАТ у проблемному ключі розкрив Андрощук Геннадій Олександрович, канд. екон. наук, доцент, головний науковий співробітник НДІ інтелектуальної власності, консультант Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти.

Створені в УкрІНТЕІ цифрові сервіси, доступні вітчизняним науковцям, представили  присутнім:

Богатель Наталія Вікторівна, завідувач сектору формування реферативних баз даних УкрІНТЕІ  (доповідь «Реєстр наукових фахових видань України – новітній інструмент цифрової підтримки науковців»)

Юрченко Тетяна Анатоліївна, завідувач відділу реєстрації наукової діяльності УкрІНТЕІ (доповідь «Онлайн-реєстрація науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт і захищених дисертацій»)

Сухий Олексій Лукич, заступник директора УкрІНТЕІ з науково-інформаційних питань (доповідь «Державна онлайн-реєстрація несекретних технологій»)

Засанська Світлана Володимирівна, канд. екон. наук, завідувач відділу методичного та інформаційного забезпечення УкрІНТЕІ (доповідь «Автоматизована система організації та проведення науково-технічної експертизи»).

 Основні положення проекту Концепції розвитку українських дослідницьких е-інфраструктур розкрив Василенко Андрій Юрійович, канд. геол. наук, державний експерт експертної групи з питань розвитку дослідницької інфраструктури директорату науки МОН України

Про те, як відкрита наука змінює українські бібліотеки, говорив Назаровець Сергій Андрійович, канд. наук із соц. комунікацій, заступник директора ДНТБ України з наукової роботи.

Про переваги DOI у сучасній науковій комунікації доповів Золковер Андрій Олександрович, канд. екон. наук, голова редакційної ради Видавничого дому «Інтернаука», Ambassador Crossref.

Перспективи розвитку дослідницьких е-інфраструктур з погляду рамкових програм ЄС були у центрі виступу Гороховатської Марини Ярославни, канд. хім. наук,  ученого секретаря сектору зведеного планування (науково-організаційний відділ НАН України).

Про цифрові сервіси УРАН і GEANT, а також їх корисність для освіти і науки говорив Преображенський Євгеній Вікторович, керівник технічного відділу Асоціації користувачів Української науково-освітньої  телекомунікаційної мережі «УРАН».

Цікаву доповідь про відкриту фольклористику та необхідність розробки електронних інтерактивних покажчиків фольклорних творів представила Волковічер Тетяна Михайлівна, канд. мистецтвознавства, провідний фольклорист Інституту мистецтвознавства, фольклористики та  етнології імені  М. Т. Рильського НАН України.

Всього у заході взяли участь понад 150 осіб із різних регіонів України, які представляли наукові установи, заклади вищої освіти, бібліотеки, центральні органи виконавчої влади, громадські організації.

 


Презентації

Камишин В. В. Цифрові сервіси відкритої науки: бачення УкрІНТЕІ

Чмир О. С. Проект створення Національного репозитарію академічних текстів: стан  і  перспективи розвитку

Бруй О. М. Репозитарій університету КПІ як інструмент відкритої науки та складова Національного репозитарію  академічних текстів

Богатель Н. В. Реєстр наукових фахових видань України - новітній інструмент цифрової підтримки науковців

Юрченко Т. А. Онлайн реєстрація науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт і захищених дисертацій 

Василенко А. Ю. Основні положення проекту Концепції розвитку українських дослідницьких е-інфраструктур

Назаровець С. А. Як відкрита наука змінює українські бібліотеки

Золковер А. О. Doi у сучасній науковій комунікації

Сухий О. Л. Державна онлайн-реєстрація несекретних технологій

Засанська С. В. Автоматизована система організації та проведення науково-технічної експертизи

Преображенський Є. В. Цифрові сервіси УРАН і GEANT для освіти і науки

Волковічер Т. М. Відкрита фольклористика: необхідність розробки електронних інтерактивних покажчиків фольклорних творів

 

 

  • Національна академія педагогічних наук України
  • БД «Технології України» 
  • БД “Науково-дослідні, дослідно-конструкторські роботи і дисертації України”
  • БД «Інноваційні технології та розробки»
  • БД «Наукові періодичні видання МОН України» 
  • БД  «Науково- технічні заходи»