Вийшла в світ колективна монографія "Дорожня карта використання науки, технологій, інновацій для досягнення Цілей сталого розвитку"

Наприкінці 2023 року співробітники УкрІНТЕІ підготували колективну монографію "Дорожня карта використання науки, технологій, інновацій для досягнення Цілей сталого розвитку". 

Дорожню карту використання науки, технологій, інновацій (НТІ) для реалізації завдань Цілей сталого розвитку (ЦСР) підготовлено на виконання зобов’язань України перед ООН у рамках Глобальної пілотної програми розроблення дорожніх карт НТІ для досягнення ЦСР, до якої Україну включено у 2021 році, і на основі методики ООН. Розроблення дорожньої карти відповідно до цієї методики повинно здійснюватися у шість кроків. Найважливішими є два кроки – форсайтні дослідження із визначення напрямів наукових досліджень і розробок для реалізації завдань ЦСР, які потребують підтримки НТІ (27 завдань для 11-ти ЦСР), та розроблення дорожньої карти.

Визначені за результатами форсайтних досліджень пріоритетні напрями досліджень і розробок згруповано у 6 місій (проблемно-орієнтованих напрямів наукових досліджень та інноваційної діяльності), для кожної з яких розроблені дорожні карти НТІ для досягнення ЦСР (як окремі розділи загальної Дорожньої карти). Вони містять оцінку проблем у пов’язаних секторах економіки, аналіз потенціалу НТІ, аналіз нормативно-правового та організаційного забезпечення і потреб у фінансових ресурсах, оцінку внеску НТІ у реалізацію завдань ЦСР. А також заходи НТІ, направлені на ефективнішу реалізацію ЦСР, які розбиті на 4-и групи: напрями наукових досліджень (результати форсайтних досліджень та додаткові пропозиції органів влади), організаційні, нормативно-правові, фінансові заходи із стратегічних/програмних документів у відповідних сферах та ініціативних пропозицій органів влади. Тим самим, Дорожня карта об’єднує всі заходи НТІ, направлені на реалізацію ЦСР, в одному документі. Це сприятиме консолідації зусиль всіх органів влади, наукових та освітніх установ і бізнесу.

Дорожню карту використання науки, технологій, інновацій (НТІ) для реалізації завдань Цілей сталого розвитку схвалено на засіданні Колегії Міністерства освіти і науки України 22 грудня 2023 року.

Розраховано на представників органів державної влади, експертів, наукових працівників, викладачів закладів вищої освіти.

З монографією можна ознайомитися за посиланням.

 

  • Національна академія педагогічних наук України
  • БД «Технології України» 
  • БД “Науково-дослідні, дослідно-конструкторські роботи і дисертації України”
  • БД «Інноваційні технології та розробки»
  • БД «Наукові періодичні видання МОН України» 
  • БД  «Науково- технічні заходи»