Аналіз перспективних світових наукових та технологічних напрямів досліджень за Ціллю сталого розвитку № 15 щодо захисту та відновлення екосистем суші з використанням платформ «Web of Science» і «Derwent Innovation»

  Завантажити файл

 

http://doi.org/10.35668/978-966-479-121-9

Березняк Н. В. Аналіз перспективних світових наукових та технологічних напрямів досліджень за Ціллю сталого розвитку № 15 щодо захисту та відновлення екосистем суші з використанням платформ «Web of Science» і «Derwent Innovation»: науково-аналітична записка / Н.В. Березняк. – К.: УкрІНТЕІ, 2020. – 40 с.

ISBN 978-966-479-121-9

УДК 330.332.3.574.001.89 

Анотація. Описані основні результати наукометричного та патентного дослідження, спрямованого на встановлення найбільш перспективних, перспективних і середньоперспективних технологічних напрямів для побудови прогнозів на 2021-2030 рр. з  метою досягнення Україною Цілі сталого розвитку 15 «Захист та відновлення екосистем суші» та її національних завдань. Дослідження проведено із використанням міжнародних платформ «Web of Science» (WoS) і «Derwent Innovation». Досліджуваним періодом визначено 2011-2019 рр.
Наведено результати наукометричного аналізу світової та вітчизняної публікаційної активності та динаміки цитувань відібраного базою даних WoS масиву публікацій. Встановлено публікаційну активність та активність цитувань країн світу та України, а також основних світових і вітчизняних компаній, установ, закладів вищої освіти, які здійснюють науково-технічну діяльність у зазначеній сфері.
Проведено аналіз динаміки цитувань і визначення темпів росту кількості цитувань (2019/2015,%) за ключовими словами/технологічними напрямами, що стосуються глобальних технологічних трендів у сфері захисту та відновлення екосистем суші. Виявлено топ-10 технологічних напрямів, що є найбільш перспективними для проведення прогнозних досліджень.
Наведено результати аналізу динаміки патентування та темпів росту кількості патентів у світі та Україні у сфері захисту та відновлення екосистем суші, проведеного на основі кодів Міжнародної патентної класифікації із використанням міжнародної бази даних Derwent Innovation. Встановлено патентну активність основних країн світу та України, а також головних  світових і вітчизняних патентоволодільців.
Дослідження обраного масиву патентів здійснювалося за ключовими словами/технологічними напрямами, що стосуються глобальних технологічних трендів у визначеній сфері. Проведено аналіз динаміки патентування і визначення темпів росту кількості патентів (2019/2015,%). Проведено відбір технологічних напрямів із найвищими темпами патентної активності та розміщенням на блакитних і зелених зонах ландшафтних карт.
Визначено найбільш перспективні, перспективні та середньоперспективні технологічні напрями у сфері захисту та відновлення екосистем суші, для проведення прогнозних досліджень.

Ключові слова: активність цитувань, наукометричне та патентне дослідження, патентна активність, перспективний, прогнозування, публікаційна активність, сфера, екосистема, технологічний напрям, ціль сталого розвитку.

Українська

 

  • Національна академія педагогічних наук України
  • БД «Технології України» 
  • БД “Науково-дослідні, дослідно-конструкторські роботи і дисертації України”
  • БД «Інноваційні технології та розробки»
  • БД «Наукові періодичні видання МОН України» 
  • БД  «Науково- технічні заходи»