Аналіз перспективних світових наукових та технологічних напрямів досліджень за ціллю сталого розвитку № 3 «Міцне здоров’я і благополуччя» з використанням інструментів платформ Web of Science та Derwent Innovation

   Завантажити файл

 

http://doi.org/10.35668/978-966-479-118-9

Богомазова В. М. Аналіз перспективних світових наукових та технологічних напрямів досліджень за Ціллю сталого розвитку № 3 «Міцне здоров’я і благополуччя» з використанням інструментів платформ «Web of Science» та «Derwent Innovation»: науково-аналітична записка / В. М. Богомазова. – К. : УкрІНТЕІ, 2020. – 38 с.

УДК 001.18; 001.8; 001.9; 602; 61

ISBN 978-966-479-118-9 

Богомазова Віра Миколаївна — канд. екон. наук, провідний науковий співробітник ДНУ “Український інститут науково-технічної експертизи та інформації”, вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03680; +38 (067) 599-65-11; verbog@ukr.net; ORCID: 0000-0002-8756-3871

Резюме. Робота проведена в рамках формування пропозицій до Проєкту нових пріоритетних напрямів науково-технологічного розвитку України на 2021-2030 рр. Її метою є встановлення перспективних і найбільш перспективних (пріоритетних) наукових і технологічних напрямів у сфері медицини для досягнення Україною Цілі сталого розвитку 3 «Міцне здоров’я і благополуччя».
Для досягнення мети проаналізовано зарубіжні інформаційні джерела щодо інновацій у медичній сфері, а також стратегічні програмні документи країн ЄС та визначено ключові напрями світового технологічного розвитку; здійснено наукометричний аналіз медичної сфери на основі міжнародної бази Web of Science, а саме досліджено публікаційну активність і динаміку цитувань відібраного масиву публікацій та виокремлено напрями з найвищими темпами публікаційної активності та найвищими темпами росту цитувань; проведено патентний аналіз сфери медицини, зокрема відібрано з бази Derwent Innovation публікацій патентів, які відповідають медичній тематиці за ключовими словами та кодами міжнародної патентної класифікації; досліджено обраний масив патентів за динамікою патентування та розміщенням на ландшафтній карті; виокремлено напрями з найвищими темпами патентної активності; визначено найперспективніші технологічні напрями сфери медицини, до яких віднесено напрями з найвищими темпами росту публікаційної й патентної активності, найвищими темпами росту цитованості та насиченістю патентами на ландшафтній карті одночасно.
В результаті роботи зроблено висновок, що найперспективнішими медичними технологіями у світі є: пристрої для носіння, 3D-друк, смарт-технології, трекери здоров’я, розширена реальність та точна (персоналізована) медицина. Отримані результати можуть бути використані при формуванні нових пріоритетних напрямів науково-технологічного розвитку України у сфері охорони здоров’я.

Ключові слова: глобальні технологічні тренди, цілі сталого розвитку, інновації, технології, медицина, інноваційна політика, пріоритетні напрями інноваційної діяльності, патентний ландшафт, Web of Science, Derwent Innovation.

Українська

 

  • Національна академія педагогічних наук України
  • БД «Технології України» 
  • БД “Науково-дослідні, дослідно-конструкторські роботи і дисертації України”
  • БД «Інноваційні технології та розробки»
  • БД «Наукові періодичні видання МОН України» 
  • БД  «Науково- технічні заходи»