Аналіз світових технологічних трендів у військовій сфері

 Завантажити файл

 

DOI: http://doi.org/10.35668/978-966-479-127-1

Аналіз світових технологічних трендів у військовій сфері : монографія [Електронний ресурс] / Т. Писаренко, Т. Кваша, Т. Гаврис та ін.; за заг. редакцією Т.В. Писаренко. – К. : УкрІНТЕІ, 2021. – 110 с.

УДК 001.18; 002.513.5; 355/359-356.252.5

ISBN 978-966-479-127-1 (Online)

Писаренко  Тетяна Василівна – заступник директора, канд. техн. наук, ДНУ «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації», 03680 м. Київ, вул. Антоновича, 180, тел.:  +38 096 3763814, Е-mail: tvpisarenko@gmail.com, ORCID 0000-0001-9806-2872    

Кваша Тетяна Костянтинівна – завідувачка відділу, ДНУ «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації», вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03680; (044) 5210074, Е-mail: ntatyana@ukr.netkvasha@uintei.kiev.ua, ORCID 0000-0002-1371-3531

Гаврис Тетяна Володимирівна — завідувачка сектору ДНУ «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації», вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03680; +38 (044) 521-00-07gavris@ukrintei.ua; ORCID: 0000-0003-0874-2597

Паладченко Олена Федорівна – завідувачка сектору, ДНУ «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації», вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03680; (044) 5210080, Е-mail: paladchenko@uintei.kiev.ua, ORCID 0000-0002-5436-1608

Молчанова Ірина Василівна — с. н. с., ДНУ “Український інститут науково-технічної експертизи та інформації”, вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03680; +38 (044) 521-00-80; molchanova_irina@ukr.net; ORCID: 0000-0003-1679-5621

Шабранська Наталія Ігорівна — канд. екон. наук, с. н. с., ДНУ “Український інститут науково-технічної експертизи та інформації”, вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03680; +38 (067) 367-90-14; tasha.stanker@gmail.com; ORCID: 0000-0001-7731-281Х

Осадча Анастасія Борисівна — с. н. с. ДНУ «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації», вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03680; +38 (044) 521-00-29osadcha@ukrintei.ua; ORCID: 0000-0001-5151-2901

Кочеткова Олена Петрівна  – заступниця заввідділу ДНУ «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації», вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03680; +38 (044) 521-00-29; kochetkova@uintei.kiev.ua; ORCID: 0000-0002-8124-911X

Резюме. Науково-технологічна сфера, на сьогоднішній день, стала головною ареною конкуренції держав у світі, а використання новітніх технологій, особливо у сфері озброєння, розглядається як один із вагомих важелів геополітики. Такі технології мають ключове значення для розширення можливостей обороноздатності держави й досягнення цілей національної безпеки, насамперед воєнної та воєнно-економічної, а також науково-технологічної безпеки. Виокремлення ключових науково-технологічних напрямів розвитку військової сфери сьогодення використовується для визначення пріоритетів науково-технологічного розвитку держав та військово-технічної політики і є визначальними для процесу створення перспективних зразків озброєння та військової техніки.
Запровадження новітніх технологій у військовій сфері неможливо уявити без використання комп’ютерної та іншої телекомунікаційної техніки, технологій штучного інтелекту, військової робототехніки, квантових та космічних технологій, 3D-друку та біотехнологій. І хоча всі вони вже використовуються у військових галузях та у сферах безпеки, але моніторинг інновацій і нових технологій у військовій сфері є важливим для розуміння не тільки майбутніх війн, але й глобальної безпеки.
В даному дослідженні проведено огляд глобальних технологічних трендів на основі аналізу публікацій зарубіжних консалтингових агентств та міжнародних організацій та на основі прогнозно-аналітичних досліджень, здійснених на основі авторської методики. Наведено дані щодо перспективних напрямів розвитку наукових і технологічних досліджень у військовій сфері на основі аналізу публікаційної активності БД Web of Science та БД патентів Derwent Innovations. Зокрема, розширено та уточнено коло нових напрямів технологічного розвитку військової сфери не тільки загалом, але й конкретизовано за видами та родами військ. Даний аналіз дозволив визначити, що напрями розвитку, озвучені міжнародними організаціями та консалтинговими агентствами, корелюють із напрямами, визначеними авторами дослідження на основі наукометричного і патентного аналізу. При цьому прогнозовані перспективні напрями наукових досліджень, визначені шляхом наукометричного аналізу публікацій Web of Science, більше або майже повністю співпадають із прогнозами НАТО, корпорації RAND.

Ключові слова: напрями розвитку військової сфери, нові військові технології, штучний інтелект, повітряно-космічні сили, військова робототехніка, нерокомп'ютерні системи, види військ, глобальні військові тренди.

Українська

 

  • Національна академія педагогічних наук України
  • БД «Технології України» 
  • БД “Науково-дослідні, дослідно-конструкторські роботи і дисертації України”
  • БД «Інноваційні технології та розробки»
  • БД «Наукові періодичні видання МОН України» 
  • БД  «Науково- технічні заходи»