База даних науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій України

Базу даних створено на основі інформаційного фонду на паперових та магнітних носіях; містить бібліографічну інформацію про виконані НДДКР, учені ради і захищені дисертації з усіх галузей знань.

На основі інформації бази даних видається друкований збірник "Бюлетень реєстрації НДДКР і ДР" та "Збірник рефератів, дисертацій НДР та ДКР".
Поповнюється за рахунок інформації, що подається виконавцями НДДКР і авторами дисертацій в Український інститут науково-технічної експертизи та інформації для державної реєстрації цих робіт.

Бібліографічні відомості подаються українською, російською і англійською мовами.
Обсяг бази даних: близько 900 тисяч бібліографічних записів, в т.ч.
129 тисяч звітів  і 121 тисяча дисертацій.
Режим поповнення: щоденний.
Умови доступу: комерційний і некомерційний (для державних органів).
Автоматизований публічний каталог в читальній залі УкрІНТЕІ для обслуговування абонентів.
Умови розповсюдження: копії документів надаються тільки згідно офіційного листа організації, установи, ВНЗ.


Контакти:
тел.: +38 (044) 521-00-56,
факс + 38 044 528-00-68,
e-mail: nddkr@uintei.kiev.ua

 

  • Національна академія педагогічних наук України
  • БД «Технології України» 
  • БД “Науково-дослідні, дослідно-конструкторські роботи і дисертації України”
  • БД «Інноваційні технології та розробки»
  • БД «Наукові періодичні видання МОН України» 
  • БД  «Науково- технічні заходи»