Бути успішним в умовах інформаційного перенавантаження

Монографія, 2018 р.

Пархоменко В. Д. Бути успішним в умовах інформаційного перенавантаження / В. Д. Пархоменко. – Київ : УкрІНТЕІ, 2018. – 140 с. 

ISBN 978-966-479-093-9 

Викладено підходи до формування успішного життя людини на новій інформаційно-знаннєвій платформі та сучасному розумінні нової енергетичної (інформаційно-знаннєвої) парадигми цивілізаційного розвитку, яка є невідворотнім процесом докорінної зміни самої сутності цього розвитку. В основу покладено розуміння інформації та знання як діалектичної системи з їх енергетичним наповненням.

 

Вартість, грн:
в друкованому вигляді в електронному вигляді
100 70

 

Файл для ознайомлення

Українська

 

  • Національна академія педагогічних наук України
  • БД «Технології України» 
  • БД “Науково-дослідні, дослідно-конструкторські роботи і дисертації України”
  • БД «Інноваційні технології та розробки»
  • БД «Наукові періодичні видання МОН України» 
  • БД  «Науково- технічні заходи»