Форсайт в Україні у 2019-2020 рр.

  Завантажити файл

 

http://doi.org/10.35668/978-966-479-116-5

Форсайт в Україні у 2019-2020 рр.: бачення експертів щодо пріоритетних напрямів науки і технологій в Україні для реалізації Цілей сталого розвитку: монографія [Електронний ресурс] / Т.В. Писаренко, Т.К. Кваша, О.Ф.Паладченко, Л.В. Рожкова та ін. – К.: УкрІНТЕІ, 2020. – 214 с.

УДК [330.341.1+001.895](477)

ІSBN 978-966-479-116-5

Писаренко Тетяна Василівна — канд. техн. наук, заступник директора з науково-аналітичної роботи, ДНУ “Український інститут науково-технічної експертизи та інформації”,  ORCID: 0000-0001-9806-2872

Кваша Тетяна Костянтинівна — заввідділу, ДНУ “Український інститут науково-технічної експертизи та інформації”, ORCID: 0000-0002-1371-3531

Паладченко Олена Федорівна — завсектору ДНУ “Український інститут науково-технічної експертизи та інформації”, вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03680; +38 (044) 521-00-80; paladchenko@uintei.kiev.ua; ORCID: 0000-0002-5436-1608

Рожкова Лілія Віталіївна — завсектору, ДНУ “Український інститут науково-технічної експертизи та інформації”, ORCID: 0000-0001-8002-3461

Богомазова Віра Миколаївна — канд. екон. наук, провідний науковий співробітник ДНУ “Український інститут науково-технічної експертизи та інформації”, вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03680; +38 (067) 599-65-11; verbog@ukr.net; ORCID: 0000-0002-8756-3871

Шабранська Наталія Ігорівна — канд. екон. наук, с. н. с. ДНУ «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації», вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03680; +38 (067) 367-90-14; tasha.stanker@gmail.com; ORCID: 0000-0001-7731-281Х

Молчанова Ірина Василівна — с.н.с. ДНУ “Український інститут науково-технічної експертизи та інформації”, вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03680; +38 (044) 521-00-80; molchanova_irina@ukr.net; ORCID: 0000-0003-1679-5621

Коваленко Олександра Вікторівна — головний спеціаліст, Міністерство розвитку економіки, торгівлі  та сільського господарства України, ORCID: 0000-0001-7657-7867

Резюме. У всьому світі широкого поширення набули методи прогнозування на основі Форсайту (Foresight), які передбачають дослідження перспектив розвитку ринків, галузей виробництва, наукомісткої продукції, із обґрунтування управлінських рішень тощо. Технологічний Форсайт є методом визначення перспектив інноваційного розвитку, виявлення технологічних проривів, які здатні максимально вплинути на розвиток економіки і суспільства у середньо- і довгостроковій перспективі.
У 2021-2022 рр. закінчується термін чинності Законів України “Про пріоритетні напрями науково-технічної діяльності“ та "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні". Враховуючи Указ Президента України від 30 вересня 2019 р. № 722/2019 «Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року» було прийнято рішення провести Форсайтні лослідження в України, а в основу їх покласти Цілі сталого розвитку.
Обрана методика передбачала проведення форсайтних досліджень у три етапи: 1) опитування експертів - представників наукових організацій і закладів вищої освіти (ЗВО) щодо пропонованих ними напрямів науково-технологічних досліджень, важливих для досягнення ЦСР в Україні; 2) опитування експертів – представників бізнесу та центральних органів влади щодо прийнятності запропонованих вченими напрямів для розвитку бізнесу та держави; 3) визначення міжнародної конкуренто- та патентоспроможності пропозицій українських науковців.  
Участь у форсайтному дослідженні в Україні взяли більше 500 експертів, серед яких представники центральних органів виконавчої влади, науковці, керівники громадських організацій, асоціацій та бізнесмени.
За результатами експертних опитувань визначено перелік найбільш необхідних для України напрямів розвитку науки і технологій на 2021-2030 рр. для реалізації Цілей сталого розвитку. До цього переліку увійшли пропозиції за тематикою всіх 17 Цілей сталого розвитку, які пропонується об’єднати їх у такі кластери та які запропонувати у якості стратегічних пріоритетів науково-технологічної діяльності:
•    цифровізація економіки;
•    зелене зростання та підвищення ресурсоефективності економіки;
•    подолання голоду, розвиток АПК;
•    здоров’я нації;
•    розвиток Індустрії 4.0 та конвергентних (НБІК) технологій;
•    розбудова інклюзивного суспільства.

Ключові слова: експертні опитування, прогноз пріоритетних напрямів.

Українська

 

  • Національна академія педагогічних наук України
  • БД «Технології України» 
  • БД “Науково-дослідні, дослідно-конструкторські роботи і дисертації України”
  • БД «Інноваційні технології та розробки»
  • БД «Наукові періодичні видання МОН України» 
  • БД  «Науково- технічні заходи»