Глобальні технологічні тренди у розрізі окремих цілей сталого розвитку

 Завантажити файл

 

http://doi.org/10.35668/978-966-479-108-0

Глобальні технологічні тренди у розрізі окремих цілей сталого розвитку : монографія [Електронний ресурс] / Т. Писаренко, Т. Кваша, О. Паладченко та ін. – К. : УкрІНТЕІ, 2019. – 312 с.

УДК 001.18; 004.8; 004.9; 009; 338.27

ISBN 978-966-479-108-0 (Online)

Писаренко Тетяна Василівна — канд. техн. наук, заступник директора з науково-аналітичної роботи, ДНУ “Український інститут науково-технічної експертизи та інформації”, Київ, Україна, ORCID: 0000-0001-9806-2872

Кваша Тетяна Костянтинівна — заввідділу, ДНУ “Український інститут науково-технічної експертизи та інформації”, Київ, Україна, ORCID: 0000-0002-1371-3531

Паладченко Олена Федорівна — завсектору ДНУ “Український інститут науково-технічної експертизи та інформації”, Київ, Україна, ORCID: 0000-0002-5436-1608

Рожкова Лілія Віталіївна — завсектору ДНУ “Український інститут науково-технічної експертизи та інформації”, Київ, Україна, ORCID: 0000-0001-8002-3461

Молчанова Ірина Василівна — с.н.с. ДНУ “Український інститут науково-технічної експертизи та інформації”, Київ, Україна, ORCID: 0000-0003-1679-5621

Богомазова Віра Миколаївна — канд. екон. наук, провідний науковий співробітник ДНУ “Український інститут науково-технічної експертизи та інформації”, Київ, Україна, ORCID: 0000-0002-8756-3871

Березняк Наталія Володимирівна — с.н.с. ДНУ “Український інститут науково-технічної експертизи та інформації”, Київ, Україна, ORCID: 0000-0002-0125-2213

Резюме. Систематичний моніторинг глобальних тенденцій і трендів дає можливість урядам визначати порядок денний своєї роботи та виробляти політику з орієнтацією на майбутнє, планувати розвиток екосистем за допомогою передових технологій, обґрунтовано залучати ресурси тощо. Для бізнесу аналіз тенденцій дає уявлення про подальший технологічний розвиток різних сфер діяльності і допомагає завчасно сформувати інвестиційний портфель, перепрофілювати бізнес або розробити успішний бізнес-план виробництва тощо.
В Україні дієвість та ефективність науково-технічної та інноваційної політики багато в чому визначається встановленням та підтримкою пріоритетів науково-технічного та інноваційного розвитку. Тому для правильного формування подальшої стратегії розвитку держави необхідно насамперед, визначати наукові напрями, здатні продукувати конкурентні інноваційні рішення, які в майбутньому створять засади для суттєвого технологічного прориву держави та забезпечать досягнення національних Цілей сталого розвитку.
Метою даної роботи є проведення аналізу технологічних трендів у розрізі національних Цілей сталого розвитку для визначення нових пріоритетних напрямів науково-технологічного розвитку в Україні на 2021-2030 роки.
Для досягнення мети здійснено аналіз технологічних трендів для Цілей сталого розвитку № 2 «Подолання голоду, розвиток сільського господарства»,  № 3 «Міцне здоров’я і благополуччя», № 6 «Чиста вода та належні санітарні умови», № 7 «Доступна та чиста енергія», № 9 «Промисловість, інновації та інфраструктура», № 11 «Сталий розвиток міст і громад», № 12 «Відповідальне споживання та виробництво», № 14 «Збереження морських ресурсів» та «Глобальні інноваційні тренди в суспільно-гуманітарному розвитку».
Проведене дослідження дозволило отримати наступні результати: -  розроблено підходи до визначення технологічних трендів в розрізі національних Цілей сталого розвитку на основі синтезу методів патентного аналізу та аналізу публікацій; - сформовано актуальний перелік технологічних трендів для тих Цілей сталого розвитку, у завданнях яких присутні слова – «на основі інноваційних або нових технологій», «на основі наукових досліджень»; - виявлені тренди покладено в основу для інформування експертів під час проведення Форсайт-досліджень із визначення нових пріоритетних напрямів науково-технологічного розвитку в Україні у 2019 році і для оцінювання запропонованих експертами напрямів у якості пріоритетних.

Ключові слова: глобальні технологічні тренди, цілі сталого розвитку, інновації, технології, Форсайт, інноваційна діяльність, інноваційна політика, пріоритетні напрями інноваційної діяльності.  

Українська

 

  • Національна академія педагогічних наук України
  • БД «Технології України» 
  • БД “Науково-дослідні, дослідно-конструкторські роботи і дисертації України”
  • БД «Інноваційні технології та розробки»
  • БД «Наукові періодичні видання МОН України» 
  • БД  «Науково- технічні заходи»